TT-Utrikes

"Flygande fästning" hittad i Nordsjön

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Ett amerikanskt bombplan från andra världskriget har upptäckts i Nordsjön, cirka tre landmil från den belgiska kusten. Planet, en "flygande fästning" med beteckningen B-17, hittades när havsbottnen frilades för att en elkabel skulle dras mellan Storbritannien och Belgien.(TT)

Ett amerikanskt bombplan från andra världskriget har upptäckts i Nordsjön, cirka tre landmil från den belgiska kusten. Planet, en "flygande fästning" med beteckningen B-17, hittades när havsbottnen frilades för att en elkabel skulle dras mellan Storbritannien och Belgien.

Planet är i stort sett oskadat enligt marinarkeolog Sven Van Haelst vid flamländska marininstitutet, som upptäckte planet. Det skedde redan för ett år sedan, men fyndet avslöjades först nu eftersom man tvingades leda om kabeldragningen på grund av planet.

"Flygande fästningen", vars maximala bomblast var två ton, var den mest omtalade amerikanska bombplanstypen under andra världskriget. Besättningen kunde uppgå till tio man.

USA:s militär kommer nu att gå igenom sina arkiv för att om möjligt identifiera dem som fanns ombord.