Val

Anders Björklund (Åå) chattade med läsarna

Val Artikeln publicerades

Anders Björklund (Åå) chattade med Kristianstadsbladets läsare. Här ser du frågorna och hans svar.

Kustbo: Var står ni i VA-frågan angående särtaxa, klart besked tack?

Anders Björklund:Hittills har VA-lagen tagits till intäkt för att pröva särtaxan för nya områden. Då kostnaderna för nyanläggning markant skiljer sig från andra områden skall de som gynnas av nyordningen behandlas med särtaxa. Om det skulle visa sig att det inte skiljer så mycket i kostnaderna så kan vi i Åå tänka oss att tillämpa enhetstaxan.

Olle: Inför förra valet skrev ni i ert valprogram "Bevara skolor på mindre orter". Ändå röstade ni för nedläggning av väl fungerande skolor. Varför? Nu skriver ni på er hemsida "Du ska ha god service där du bor - grunden för Åhuspartiets politik " Hur väl överrenstämmer det med under mandatperioden genomförda och kommande nedläggningar av byskolor? Gäller ert budskap hela kommunen eller enbart Åhus-Yngsjö?

Anders Björklund:Det är väl ändå ganska logiskt att det måste finnas ett rimligt elevunderlag för varje skola. Finns elevunderlaget, så ska givetvis skola finnas även utanför de större orterna. Jmfr nu med Yngsjö, som får ny förskola pga rådande inflyttning av unga familjer.

Marie: Kommer ni att minska flyktingmottagningen till Kristianstads kommun?

Anders Björklund:Flyktingmottagningen är inte möjlig för någon kommunpolitiker i landet att bestämma volymen för. De flesta ankommande väljer själva var i landet de vill bosätta sig. Vi kan dock med Migrationsverkets stöd klargöra att vår kommun f.n. har problem med att tillhandahålla bostäder i lämplig omfattning samt att arbetsmarknaden är något problematisk ett tag framöver.

Åhusbo: Ska Åhusborna åka till Kristianstad, för att få hjälp av"äldreombudsmannen" på medborgarkontoret? Varför finns det inte i Åhus när det finns i Arkelstorp och Näsby?

Anders Björklund:Åå vill ha återinfört en särskild funktion som äldreombudsman i kommunen. Medborgarkontor som även kan förmedla kontakten menar vi behövs på fler håll för bättre service, även i Åhus.

Goranespet: Anders,vad avser Du med att särtaxa skall till tillämpas när kostnaden skiljer sig markant från andra områden. Är det 10%, 50 % eller 100%? Göran

Anders Björklund:Svårt att svara på så här på direkten. Det måste presenteras i ett störe sammanhang av tjänstemännen innan det kommer till politiskt ställnigstagande/beslut.

Kristianstadsbo: Vad är viktigaste valfrågan för ert parti?

Anders Björklund:Vi har inte graderat de angelägenheter som är våra hjärtefrågor, eftersom det är väljarna som ger oss signaler om lämplig turordning. Se vår hemsida www.ahuspartiet.se

Olivia/Elin, Hammarskola: Varför är det inte obligatoriskt att alla skolar har klasser i samma ålder?

Anders Björklund:Det kan vara fråga om elevunderlaget som på bästa sätt ska undervisas av tillgänglig lärarresurs.

Sven: Vilka skolor är aktuella för nedläggning under kommande mandatperiod?

Anders Björklund:De skolor som visar sig ha så litet elevunderlagr att kostnaderna inte kan anses vara väl motiverade. Vi är nämligen skyldiga att använda skattemedlen på försvarbart sätt.

Emma: Vill ni införa en tillgänglighetslag som innebär att otillgänglighet är diskriminering?

Anders Björklund:Lagstiftning är inte en kommunal arbetsuppgift/fråga. I princip anser jag att det färska påbudet från Stockholm om att alla onödiga hinder för tillgänglighetens tillgodoseende skall avskaffas i år är bra.

Olivia/Elin, Hammarskola: Kan vi inte ha spårvagnar i Kristianstad? Så kan man åka spårvagn lite oftare. Då slipper vi så många avgaser och det är väl inte så miljövänligt.

Anders Björklund:JÄTTEBRA åsikt generellt. Dock är Kristianstad en mindre ort och då blir kostnaderna för investeringen väldigt höga. Lämpligare vore dock att som i Landskrona införa trådbusslinje, vilket är väl så miljövänligt.

Moderator: Då tackar vi Anders Björklund (Åå) och alla som ställt frågor. Nästa chatt är klockan 14.30 i dag med Ruzica Stanojevic (V). Välkomna tillbaka då.