Val

Makt till individen

Val

Kristianstadsbladet tittar närmare på de ledande kommunpolitikerna. Idag Urban Widmark (M) i Hässleholm.

Artikeln publicerades 20 augusti 2010.

Vilken betydelse har ideologin i ditt politiska arbete?

– Väldigt stor. Den är vägvisaren för de praktiska politiska beslut vi tar. Liberalismen och konservatismen är de två ideologierna Moderaterna har och av dem lutar jag mer åt liberalism. Men jag tänker egentligen inte på det, utan det sitter där. Det är ju den grunduppfattning man har i botten och det som avgör när man väljer parti.

Vilka delar av ditt partis ideologi sätter du främst?

– Grundideologin för mig är individens frihet, att flytta makt och beslut från politikerna till den enskilde. I och med att Fredrik Reinfeldt blev partiledare startade ett stort arbete inom Moderaterna. Samhället förändras – John Stuart Mill och Edmund Burke kunde inte förutse hur samhället skulle se ut i dag – och politik måste också förändras.

Vilken är den största skillnaden mellan er politik och de andra partiernas?

– Man kan nog hitta guldkorn hos de andra partierna också, men inget som täcker upp så väl på alla politikområden. Socialdemokraterna har inte lyckats förändra sin politik utan har exakt samma som för 15 år sedan. Om Volvo fortfarande hade tillverkat 240 hade de inte sålt några bilar, det är samma sak med politik.

Vilken är den viktigaste frågan för kommunen de kommande fyra åren?

– Att vara med i utvecklingen. Det som är politikens uppgift är att skapa bra förutsättningar för medborgarna och näringslivet, bland annat genom att bygga upp infrastrukturen. Där har vi kommit långt om man tittar på Pågatåg nordost och strategiska satsningar vad gäller järnvägen och det ska vi fortsätta med.

Hur ställer du dig till fler vindkraftsetableringar i kommunen?

– Vi måste ha vindkraft men vi måste vara restriktiva med var. Vi har pekat ut fyra områden och det är där jag och mitt parti tycker att vi ska bygga dem. Det är en ganska väl avvägd kompromiss.

Vad kan kommunen göra för att det ska skapas fler jobb?

– Det allra viktigaste är att vi har en borgerlig regering som tar ansvar för ekonomin och sysselsättningsfrågan. Det är direkt avhängigt hur vi hanterar det i kommunen. Arbetslinjen gäller i alla lägen och det är en stor skillnad i synsätt jämfört med hur det var för några år sedan när Socialdemokraterna hade makten. Då använde de sig av förtidspensioneringar som instrument för att få ned arbetslösheten vilket var förfärligt.

Vilka åtgärder vill du genomföra för att höja kvaliteten i skolan?

– Det ska finnas olika alternativ, både en bra kommunal skola och friskolor. Jag har själv mina barn i kommunal skola, men det handlar om att människor själv ska välja och att äga det beslutet. Jag vill tillskapa resurser till skolan och vi har högre lärartäthet nu än under Socialdemokraternas mandatperiod och mindre barngrupper än 2005.

Vilka åtgärder vill du genomföra för att höja kvaliteten i äldreomsorgen?

– Det är först nu under alliansen som trygghetsboende har blivit verklighet. Totalt är det 100 lägenheter på gång i Hässleholm och nästa steg är att bygga trygghetsboende ute i tätorterna runt Hässleholm.

– I hemtjänsten har kanske den sociala aspekten glömts bort lite, men där har vi kommit långt med Loven, att de själva ska kunna styra hjälpen.

Är flyktingmottagandet i kommunen på en rimlig nivå?

– Det är väl en rimlig nivå vi har. Vad gäller ensamkommande flyktingbarn tittar vi på det och socialförvaltningen har gjort en utredning om att bedriva en anläggning i kommunal regi där vi kan ta emot en handfull barn. Men jag vill inte föregripa det beslutet.

Tycker du att kommunen bör verka för region-förstoring eller kommun-sammanslagningar?

– Nej, det tycker jag inte. Men det finns nog kommuner i närheten av Hässleholm som har behov av att titta över frågan. Det initiativet måste komma från de mindre kommunerna, annars ser det ut som ett fientligt övertagande.