Val 2014

Med språng mot en riksdagsplats

Val 2014 Artikeln publicerades

Det var det Moderata ungdomsförbundet i Lund som fick fart på Maria Malmer Stenergards politiska liv. Hon var visserligen medlem redan innan, men det var först när hon började studera på universitetet som hon blev aktiv, både lokalt och på distriktsnivå inom förbundet.

Under åren har hon haft kommunpolitiska uppdrag i nämnder i Lund och Uppsala, och för närvarande sitter hon i barn- och utbildningsnämnden här i Kristianstad. Men när hon nu driver sin personvalskampanj så är målet en plats i Sveriges riksdag.

– De frågor jag brinner för knyter an till mitt yrke som jurist och de beslutas i riksdagen, förklarar hon. Det är också i riksdagen jag tror att jag kan göra mest nytta.

Förutom ungdomsbrottslighet och företagens villkor driver Maria Malmer Stenergard frågan om ett svenskt medlemsskap i Nato.

Varför?

– Det har blivit alltmer aktuellt i och med att det säkerhetspolitiska läget har förändrats. I vårt närområde ser vi hur Ryssland har blivit alltmer aggressivt, säger hon. Jag tycker också att vi ska ta ställning fullt ut och gå in i ett medlemsskap.