Val

Rödgröna hoppas vinden vände

Val Artikeln publicerades

Sjukförsäkringen var den viktigaste punkten där partiledardebatten i SVT gav svar om de två alternativen, tyckte Vänsterpartiets Lars Ohly.

- Den här regeringen har genomfört förändringarna antingen i vetskap om att människor skulle drabbas eller också har de genomfört dem utan vetskap om vad som skulle ske och i så fall är de inte regeringsdugliga, sade han.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt utvecklade beskedet om mer medmänsklighet i sjukförsäkringen.

- Vi måste ha människan som utgångspunkt och aldrig förtröttas i vår strävan efter att människor ska få jobb efter egen arbetsförmåga, sade Reinfeldt.

Också Miljöpartiets Maria Wetterstrand tror att debatten om sjukförsäkringen var det som gav de osäkra väljarna tydligast besked.

- Det finns även många traditionellt borgerliga väljare som är upprörda över den politik som regeringen har bedrivit.

TT: Är sjukförsäkringen en sådan fråga som kan vända valvinden?

- Ja, definitivt, för det som kommer fram i de här berättelserna griper tag i människor väldigt starkt.Företagspolitiken och jämställdhetspolitiken var de två områden där skillnaden mellan blocken blev tydligast, ansåg Maud Olofsson.

- Om man ska få några resurser att fördela måste man skapa dem. Man hör nästan aldrig om företagspolitiken från oppositionen. Jag tycker att det är viktigt att se sambanden mellan jobbskapande, företagande och välfärd, sade Maud Olofsson.Folkpartiledaren Jan Björklund tyckte att debatten visade tydliga skillnader vilket kan motivera väljarna att rösta på sitt alternativ.

- Om man upplever att valet handlar om viktiga ställningstaganden så ökar också pulsen och människors motivation för att gå och rösta. Det kan öka valdeltagandet.