Vinslöv

Kritik mot vindkraftsplaner

Vinslöv Artikeln publicerades

Att Svenska kyrkan vill ha vindkraftverk på sin egen mark intill kyrkan i Nävlinge väcker protester. Inte minst bland bybor.

Den anda av stillhet och ro som besökare har rätt att känna vid besök på anhöriga gravar kan gå förlorad, likaså vid begravningar, om vindkraftsplanerna fullföljs. Det befarar kyrkorådet i Vinslövs församling.

Förutom de olägenheterna skulle kulturpåverkan bli högst påtaglig i ett område där Nävlinge kyrka med omkringliggande gårdar i ett kuperat landskap länge utgjort en särpräglad kulturmiljö. Det skriver kyrkorådet i ett yttrande till dels Hässleholms byggnadsnämnd, dels Lunds stifts egendomsnämnd som förvaltar kyrkans mark och som vill tillåta vindkraftverk på mark man har på Nävlingeåsen.

Kyrkoherde Christer Frostensson som är sekreterare i kyrkorådets arbetsutskott och undertecknat yttrandet, skriver att störningar som svepande skuggor och ljud kan förväntas på kyrkogården.

- Vi diskuterade detta på ett extrasammanträde i arbetsutskottet i fredags. Då fick jag i uppdrag att skriva församlingens yttrande.

Kravet från de lokala kyrkopolitikerna är att de tre närmsta verken, som all är tänkta att placeras på kyrkans mark slopas alternativt får en annan och icke påverkande placering.