Webb TV

20/12 13.29

De var i närheten när det smällde i skolan

01:38
. . .

Eleverna Pleun Saarloog och Jonathan Skoog berättar om händelsen på Hässleholms tekniska skola.