Fria ord

Ja till kärnkraft

Fria ord Artikeln publicerades

När varselvågen nu drar fram över Sverige med tusentals förlorade arbetstillfällen har vi inte längre råd att blunda för en billig, klimatsmart och effektiv energiproduktion. Det är en förutsättning för konkurrenskraftig industri.

Tillgången på klimatneutral och billig el är avgörande för jobb och tillväxt. Därför bör vi satsa på och utveckla den svenska kärnkraften då våra kärnkraftverk snart faller för åldersstrecket.

Bara basindustrin sysselsätter direkt eller indirekt över 300 000 människor. Kostnaderna för elproduktion från kärnkraft är 27 öre/kWh medan vindkraften kostar 47 öre/kWh och biomassa kostar 67 öre/kWh, enligt Elforsk.

Det är helt nödvändigt att säkra tillgången på el till rimliga priser. Sverige behöver kärnkraft om vi ska kunna trygga jobben och välfärden i allt ekonomiskt svårare tider. Riv upp förbudet mot ny kärnkraft nu!