Fria ord

Köttätande är skadligt för vår globala miljö

Fria ord Artikeln publicerades

Att bilen påverkar klimatet åt en negativ riktning är något de flesta känner till, men att biffen är en större bov i dramat är dock inte lika känt.

Enligt FN:s jordbruksorgan FAO står köttet för 18 procent av klimatpåverkan, det är mer än vad världens alla sammanlagda transporter släpper ut.

På grund av ovanstående tycker vi i Grön Ungdom att man ska införa minst en kötfridag i all offentlig verksamhet - skola, vård och omsorg - samt att det ska finnas ett vegetariskt alternativ varje dag. Man ska alltså inte, som i dag, behöva vara vegetarian hemma för att slippa kött i skolan.Man bör även införa en grön skatt på köttet, precis som oljan ska köttet få betala för sin klimatpåverkan. Slutligen kräver vi att EU ska stoppa sin enorma subvention på 35 miljarder kronor till köttindustrin.

Vi ska självklart inte tvinga någon att bli vegetarian, men om alla bidrar med att minska sin köttkonsumtion så är mycket vunnet.