Denna dag tillhör våfflan

Familj Artikeln publicerades

I dag firas den ganska profana våffeldagen även om den har kristet ursprung. Våffeldagen är nämligen än omljudning av Vårfrudagen, med anknytning till Jungfru Marias bebådelsedag.

Vårfrudagen var förr kopplad till en mängd folkliga föreställningar och traditioner. Närheten i tid till vårdagjämningen gjorde att ljuset uppmärksammades.

Från och med denna dag behövde inga sysslor göras efter dagsljusets försvinnande. På det viset sparades talgdankar och ljus. Arbetstidsförkortningen blev dock mindre värd ju längre mot sommaren det led.

Tranorna ansågs komma med ljuset, eftersom de brukade anlända kring detta datum: "Trana bär ljus i säng", sades det. Smältvattnet som började uppkomma kring denna dag gavs till korna för att de skulle mjölka bättre. Smältvattnet gjorde även sjövatten mjukare och därmed lättare att tvätta med, varför det sades " På vårfrudagen häller jungfru Maria tvål i vattnet".

Denna dag ansågs även alla djur som legat i dvala över vintern kvickna till. Den sed som kanske lever kvar starkast är dock våffelätandet. (TT Spektra)