Fria ord

Mer kärnkraft kan hota Östersjöns miljö

Fria ord Artikeln publicerades

Vilka blir konsekvenserna för Östersjön om Alliansens planer och beslut blir verklighet angående förnyelse av kärnkraften? Östersjön är ett innanhav där det tar 30-35 år för en vattengenomströmning.

Det är inte bara en svenska förnyelse av kärnkraften utan det kommer även att bli en avsevärd kapacitetshöjning. Även andra länder runt Östersjön bygger ut och planerar för utbyggnad av kärnkraft.För att kärnkraften ska fungera behöver aggregaten stora mängder kylvatten, sammanlagt för samtliga kärnkraftverk i Östersjön kan det röra sig om 3 000 kubikmeter per sekund på 8-12 graders uppvärmning vid utsläppet. Vilka blir konsekvenserna av denna uppvärmning?

Att det får en påverkan i närområdet det är helt klart, för det biologiska livet och även för växtligheten. Det kan även påverka hela Östersjön med hänsyn till Östersjöns låga vattenomsättning. Kommer halterna av radioaktiva ämnen i fisk att öka? Det är många frågeställningar som kommer upp av en utbyggd kärnkraft kring Östersjön med angränsande vatten.

Vid Ringhals på västkusten har man gjort undersökningar om vad som kan förekomma vid vattenintaget av kylvatten. Vid ett genomflöde av 80 kubikmeter havsvatten per sekund kan det totala antalet torskägg som sugs in i verket röra sig om två miljarder samt 200 miljoner ägg av rödspätta.

Det är inte känt om dessa embryon klarar sig vid en uppvärmning på 8-12 grader. Det mest troliga är att de dör på grund av det stora tryck och uppvärmning de utsätts för. Även glasålarna passerar genom kärnkraftverket.

När Ringhals har haft ett aggregat i drift krävs det 40 kubikmeter i sekunden kylvatten. Under mars, april månad har en kvarts miljon till en miljon cirka tio centimeter långa glasålar passerat genom verket. Den senaste beräkningen motsvarar en vikt på ett halvt ton.

Glasålarna ser ut att klara sig utan synliga skador. Här borde man ha gjort en mera ingående undersökning.Värre är det för de större 15-30 centimeter stora gulålarna, dessa fastnar i silarna och dör. I Ringhals dog cirka 35 000 gulålar årligen på detta sätt 1975 - 1979, av vilka huvuddelen var honor. Om dessa gulålar hade fått leva till de hade varit utvandringsfärdiga hade de vägt cirka 35 ton. Det sägs inte något om de gulålar som är mellan 30-60 centimeter eller däröver.

Andra fiskarter som finns i närområdet sugs in i verket och dödas. Ringhals behöver en kylvattenmängd på 175 kubikmeter i sekunden.

Med en sådan stor planering av kommande kärnkraft finns det även behov av upparbetning av utbränt kärnbränsle. Eller ska det upparbetas i Windscale i västra England, där omfattande utsläpp förekommit av radioaktiva ämnen väster om brittiska öarna som kan påverka livet i havet.

Sammantaget kan man väl säga att kärnkraftverken är några riktiga dödsmaskiner för livet i havet och även livet på land, om olyckan skulle vara framme. Kärnkraften är inte något att bygga ett samhälle på med de risker som förekommer från brytning av uran till slutförvaring av avfallet. Tänk om, ni som har makten att bestämma.

Kärnkraften får man se och bedöma, hur det påverkar livet i havet och på land, i ett hundraårsperspektiv.