Fria ord

Kris i Kristianstad

Fria ord Artikeln publicerades

Kristianstad kommuns åtgärder mot krisen kom inte fem i tolv utan en bra bit efter midnatt, skriver Christina Borglund (KD), gruppledare Kristianstad.

I oktober 2008 yrkade Kristdemokraterna i kommunfullmäktige att vi alla gemensamt skulle se över den redan beslutade budgeten för 2009. Denna begäran kom därför att världen stod inför en djup ekonomisk lågkonjunktur – och ett vikande skatteunderlag, något som redan visat sig vara pågående.

Vi viftades bort som en obehaglig insekt som råkat landa på kommunstyrelseordförande, Bengt Gustafsons (M) kavajslag, och Ingrid Karlsson (C) ansåg att vi inte skulle förhasta oss utan avvakta och se vad som skulle hända.Förslag på åtgärder kom inte fem i tolv utan en bra bit efter midnatt ett helt annat dygn. Först i fullmäktige, 14/4, lades förslaget att revidera budgeten för innevarande år. Ingen negativ resultatöverföring från nämnderna ska ske till 2009.

Jag antar att de berörda nämnderna som barn- och utbildningsnämnden med minus på 21,5 miljoner kronor och socialnämnden med minus 3 miljoner kronor är tacksamma, men utgångspunkten för ett ohyggligt år blir i sanning en utmaning, inte minst för socialen som flaggar för ett underskott på minus 20 miljoner för 2009 på grund av en alarmerande ökning av försörjningsstöd.

Förslaget kom en bra bit efter midnatt ett helt annat dygn. Förslaget var att nämndernas budgetar skulle reduceras med 0,5 procent.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss för att nämnderna först skulle kunna lämna konkreta ställningstaganden och konsekvensbeskriva. Kommunstyrelsen dagen efter fattade omgående beslut att nämnderna skulle återkomma i början på maj med besked.

Detta är sanslöst! Åtgärderna skulle ha vidtagits redan i slutet på förra året för att hinna träda i kraft inför året. Förra årets resultat blev väsentligt sämre än budgeterat. Hur trodde ni i kommunledningen att en nedskrivning av överskottsmålet skulle lösa någonting? Hur trodde ni att nämnderna skulle hantera en redan tilldelad budget, om man inte med en gång fick besked om att ramarna blev trängre?

"Jag kan inte med säkerhet säga att föreslagna åtgärder kommer att räcka", sa Bengt Gustafson på fullmäktige häromdagen.Tyvärr har kommunstyrelsens ordförande rätt. De kommer inte att räcka. De föreslagna åtgärderna har inte ens trätt i kraft och även om nämnderna har varit kloka nog att självmant krismedvetna skapa en beredskap för besparingsförslag, så kommer verkställigheten först fram i juni.

En halv procent blir genast en hel på ett helår och för övrigt borde man nog spara ett par procent för att få en kommunbudget i balans.

Förslaget kom en bra bit efter midnatt ett helt annat dygn. Det hindrar dock inte kommunledningen från att i stort sätt fortsätta den höga investeringstakten utan att tveka. Att investera för framtiden har blivit ett mantra som vida överstiger krismedvetenheten och de framtida ökade driftskostnaderna.

"Det finns dessvärre olika synpunkter även inom majoriteten", sa Bengt Gustafson på fullmäktige. Det är åtminstone en ljusning. Sex av moderaterna röstade för en minskning av investeringsbudgeten vad gäller Naturum, någon Kristdemokraterna anslöt sig till. Skälet är att vi inte har råd och inte vill lasta framtiden med ännu större driftskostnader mitt i världens och kommunens största kris.

Krisen lär fortsätta i såväl världen utanför som i Kristianstad kommun. Bengt Gustafson sa, "det finns risk att vi får återkomma med åtgärder." Den risken är mer än överhängande.