Fria ord

Steg på vägen mot ett patentfritt samhälle

Fria ord Artikeln publicerades

Läkemedelspatenten är inom patentlagstiftningen en säregen historia. Det normallånga skyddet för patent är i de flesta fall 20 år. För just mediciner finns också en möjlighet att förlänga patentskyddet med ytterligare fem år. Det här är ett knepigt undantag för läkemedelspatent som får mindre önskvärda effekter på konkurrens.

En intressant möjlighet visar sig för de kommande fem åren: Till och med Europakommissionen har i en rapport släppt hösten 2008 uppmärksammat hur läkemedelsindustrin utnyttjar patenten konkurrensbegränsande.Enligt några domar på EU-nivå får man inte börja tillverka och lagra generikamediciner (generiska kopior av tidigare patenterade läkemedel) innan patentet har gått ut. Det gör att generikatillverkarna ofta får sitta och vänta på exakt den dag patentet gått ut för att kunna påbörja sin tillverkning.

Och eftersom läkemedelsföretagen kan förlänga sina patent med fem år till, hotar de tillverkarna med att de ska göra det och stämma dem för patentintrång! På det sättet anser EU-kommissionen att läkemedelsföretagen hindrar konkurrens. Och de har rätt!

För Europaparlamentariker innebär EU-kommissionens invändningar mer konkret att frågan kan komma att regleras. Förmodligen kommer ett sådant initiativ till reglering inom de närmsta fem åren.

När regleringen sedan kommer på tal, behöver man en progressiv inställning. Vad är vettigt? Att man inför hårdare reglering av när och hur man kan hota med stämning kring perioden då patentet nästan gått ut? Att möjligheten till förlängning helt tas bort? Att generikatillverkare ska få börja tillverkning och lagring redan innan det faktiska patentet gått ut? Dessa tre möjligheter verkar för mig sunda. De vore bra steg på vägen mot det läkemedelspatentfria samhället.