Opinion

Ta ansvar själva

Opinion Artikeln publicerades

ººSignalerna från den Moderatledda Kristianstadsmajoriteten är dubbeltydiga.

Å ena sidan framhåller man att man har haft god beredskap inför den förändrade omvärldssituationen. Man har suttit i budgetberedning inför 2010 i en och en halv månad. Och den senaste prognosen över skatteintäkterna har bara påverkat driftsbudgeten med 21 av de 101 miljoner som presenterades på tisdagen.

Å andra sidan är situationen exceptionell, vilket motiverar en förskjutning av budgetprocessen. I stället för budgetfullmäktige i juni blir det nu i september. Och då inte i första hand på grund av oro för att prognoserna ska försämras ytterligare utan därför att man "vill kommunicera" med oppositionen, läs: Socialdemokraterna.

Vad ska man då prata om? Jo, om att S också ska ta ansvar.

Det är en fin tanke.

Problemet är väl bara att S så här långt rimligen inte har fått vara med och specificera den rambudget som majoriteten har lagt. Och det kan ju faktiskt vara så att Socialdemokraterna har andra idéer. Borde vara så. Frågan blir då hur mycket av majoritetens rambudget som är förhandlingsbar.

Oppositionens roll är att opponera ansvarsfullt, inte att regera ansvarsfullt från oppositionsställning. Detta kräver i den bästa av världar ett ideologiskt förankrat och motiverat förslag till alternativbudget – inte nattmanglingar, köpslående eller att lägga sig platt inför majoritetens förslag.

Krisen är allvarlig. Inte tu tal om annat. Men den är inte så allvarlig att de politiska alternativen måste utraderas.

Ideologiska värderingar borde få avgöra hur kommunen satsar sina skattemedel. Endast så får väljarna klart och tydligt redovisat för sig om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna som sparar i kärnverksamheten eller driver igenom en skattehöjning – vilket kan vara intressant information i valbåset 2010.