Fria ord

Giltiga argument från folket ignoreras

Fria ord Artikeln publicerades

Pierre Månsson (FP) säger sig i ett inlägg (21/7) vara evinnerligt trött på att Kristianstadspolitiker pekas ut som korkade och egoistiska.

Jag är själv starkt kritisk emot politikers beteende, därför blev jag väldigt glad när jag såg att en så högt uppsatt politiker som Månsson tagit sig tid att skriva ett inlägg. Jag kände dock att inlägget missade lite, inga argument framfördes som gjorde mig mindre kritisk.

Månsson påpekar att politiker måste fatta impopulära beslut ibland, något som jag har full förståelse för. Den som förväntar sig att politiker kan bara knäppa med fingrarna och göra alla glada borde nog få sin rösträtt övervägd.Det jag, och jag är nog inte ensam i detta, morrar över är hur dessa impopulära beslut fattas. Nedläggningen av Trolle Ljungby skola och arenabygget framläggs i inlägget som exempel på impopulära beslut. Som tidigare elev på skolan är jag väldigt upprörd, men inte över nedläggningen i sig, jag har full förståelse för att en liten skola kan tvingas läggas ner.

Jag är upprörd över hur den skötts, eller snarare misskötts. Den enda anledningen jag kunnat hitta till att just Trolle Ljungby lades ner är att inget annat förslag lämnats in.

Jag undrar också över hur bra koll politikerna haft i ärendet då man tänkt sälja byggnader för att ytterligare höja förtjänsten. Byggnaderna tillhörde dock inte kommunen, så den möjligheten fanns inte. Man verkade dessutom förutsätta att eleverna sedan skulle gå på Fjälkinge skola, när Gualöv är närmare för många. Gualöv ligger förresten i Bromölla kommun, alltså måste skolpeng utbetalas till Bromölla.Arenan är jag inte alltför insatt i, men vad jag vet ville många ha en folkomröstning redan innan vi fick det ekonomiska läget vi har i dag. Det lämnades till och med in en namninsamling med över 4 500 namn för en folkomröstning.

Jag har också förstått att det fanns övertygande argument för att förlägga arenan längre ut från centrum, både ekonomiskt och av utrymmesskäl sett. Jag struntar som sagt i att ett beslut jag inte gillar fattas. Det som gör mig högröd i ansiktet är när sådana här fullt giltiga argument från folket ignoreras och politiker bara fortsätter tuffa vidare.

Månsson påtalar dock att han lyssnar hela tiden, att det inte stämmer att politiker bara lyssnar vart fjärde år. Här undrar jag lite över sanningshalten måste jag säga.

Jag vill minnas att en grupp föräldrar till Trollebarn ville träffa bun-politiker för att diskutera en alternativ lösning. Företrädare för Trolle Ljungby gods skulle närvara, då de i allra högsta grad har intresse av ärendet. I Kristianstadsbladet den 2/4 kunde man läsa Månssons svar: "Jag ser ingen anledning att föra någon diskussion med godset om skolans framtid". Så mycket var snacket om lyhördhet och dialog värt.

Lyckligtvis fyller jag 18 någon månad innan nästa val och medan jag inte riktigt vet vilka jag ska rösta på, vet jag i alla fall vilka – och vem – jag inte ska rösta på.