Fria ord

Vi vet vad vi inte ska rösta på

Fria ord Artikeln publicerades

"Faran ligger inte i att våra lojaliteter är splittrade i dag utan i att de kan bli odelade i morgon." Yttrandet fälldes av en amerikansk universitetsman och jag har under 50-talet år burit det med mig lätt tillgängligt i form av en fotokopia.

Citatet kom jag att tänka på då jag läste Pierre Månssons inlägg (21/7). Han skriver där att han är "evinnerligt trött på att alla politiker i Kristianstad pekas ut som korkade typer som går omkring med huvudet under armen. Eller möjligen egoister, som bara ser till sitt eget bästa."Huruvida våra politiker går med huvudet under armen känner inte vittnet till men kan intyga att nämnde Månsson, som är bosatt i samma by som vittnet, har siktats med huvudet på därför avsedd plats.

Återstår således frågan om Månsson är egoist i nämnvärd grad. Den 23/7 diskuterar Hans Thim i en välformulerad text Månssons hantering av nedläggningen av Trolle Ljungby skola, vilket onekligen talar till Månssons nackdel.

Vad det gäller Kristianstadspolitikerna i övrigt, om dessa styrs av egoism eller ren dumhet, har Pehr Andersson redogjort för i en text (4/7) med rubriken "Dekadens i rådhuset". Var och en kan själv med ledning av denna bilda sig en uppfattning om våra ledande politikers förståndsföreträden.

Jag vill avslutningsvis påminna om att ledstjärnan för politiker i allmänhet är att alltid fullfölja ett aldrig så felaktigt beslut. Att aldrig göra ett fel till hälften. Ett finskt ordspråk med liknande innebörd och som jag hämtat från en bok av Mark Levengood lyder: "Om Du har ett paraply uppstucket i rumpan – öppna det inte!"

Det gläder mig att jag, en gube på åttio vårar, hamnat på samma tankesida som Hans Thim med sina arton och att vi båda vet vilka vi inte skall rösta på nästa val.