Nekas bo hos sin hustru

Kristianstad Artikeln publicerades

En 87-årig man har fått avslag på att flytta till särskilt boende. Han är helt enkelt för frisk. Han ville flytta in tillsammans med sin hustru, som för några månader sedan fick ett rum på särskilt boende.

Mannen tycker att det är tråkigt och ensamt i bostaden och han har tappat lusten att äta. Men omsorgsförvaltningen liksom länsrätten säger nej. Trots att majoriteten sagt sig vilja öka möjligheterna för att par ska få bo tillsammans även på ålderns höst.

– Det är helt korrekt att neka honom enligt socialtjänstlagen, men vi har sagt att vi ska lösa det för dem som vill bo tillsammans. Tydligen har den informationen inte nått alla handläggare, säger nämndsordförande Bo Silverbern (M).

Under 2008 var det åtta par som valde att bo tillsammans på äldreboende, så rusningen är inte överhängande. Omsorgsnämndens vice ordförande Marianne Svensson (S) är upprörd över att 87-åringen nekats en plats hos sin hustru.

– Jag trodde vi var överens om en parboendegaranti och jag förutsätter att mannens önskan verkställs.

Förvaltningschef Lars-Åke Nordin har fått i uppdrag att se över rutiner för att lösa parboende-frågan i särskilda boenden på bästa praktiska sätt i framtiden.