Fria ord

Slöseri i Region Skåne

Fria ord Artikeln publicerades

Inkompetensen i Region Skåne måste vara formidabel, då man inom regionen ansett sig behöva konsulthjälp under 2008 till en kostnad om mer än en halv miljard kronor!

Enbart mellan 2007 och 2008 ökade kostnaden för konsulter med 76 miljoner kronor enligt artikel i Kristianstadsbladet (27/8). Att våra förtroendevalda icke kan vara kunniga i alla förekommande frågor må vara förlåtet, men som ansvariga för regionens ve och väl, bör de tillse att det finns tillräckligt med kompetens bland förvaltningarnas medarbetare.Det finns en storinkonsekvens i regionens arbetssätt, då man tydligen anser de egna medarbetarnas kunskapar otillräckliga och därför anlitar mängder inhyrda konsulter, utan en ordentlig konsekvensanalys, av nyttan eller onyttan, med alla konsulternas arbete.

Jag vill starkt ifrågasätta hur regionstyrelsen kan tillåta direktupphandlingar utan anbudsunderlag och en uppföljning av vad insatserna gett för resultat!

Ser man till alla fel och brott mot regelverken inom regionen, med otillåtna direktupphandlingar och bristande dokumentation, verkar nyttan av de inhyrda konsulternas arbete försumbar.

Det verkar vara lättvindigt för regionen att slösa med skattemedel när hundratals miljoner kronor slösas bort på konsulttjänster utan uppföljning av vad vi inom regionen fått för pengarna!

Den bristande affärsmässigheten i regionstyrelsen är mycket allvarlig och framstår för medborgarna som absurd och djupt oroväckande, även om femhundra miljoner kronor i den totala budgeten för regionen tycks framstå som "småpengar" för regionstyrelsens ledamöter.

Vi har visserligen valt våra förtroendevalda i den tro att varje förtroendevald, oansett partitillhörighet, skall göra sitt bästa för att medborgarnas skattemedel förvaltas på ett rimligt sätt, som icke skall behöva ifrågasättas. Det nuvarande läget kan tolkas att för många inom regionen uträttar för lite och först vaknar när revisorerna "knackar på dörren"? Bättring förväntas!