Opinion

Från periferi till centrum

Opinion Artikeln publicerades

Under budgetdebatten i Kristianstad i tisdags (8/9) citerade Pierre Månsson (FP) en skrivning från 1962 av dåvarande stadskamreren. Citatet var ett försvar av den gigantiska, och för kommuner då unika, reklamsatsning på tiotusentals kronor som staden gjorde "för att möta konkurrensen från landskapets västra delar". Kristianstad sades känna sitt ansvar för hela nordöstra Skåne, och skulle genom att bli mer känt påverka utvecklingen i positiv riktning.

Det gick inget vidare.

Men kampen fortsätter, snart femtio år senare.

Kommunala PR-kampanjer, deras utformning och anslag kan man ha synpunkter på, vilket jag ofta har haft, men syftet finns det naturligtvis ingenting att invända mot. Vårt hörn av Skåne har inte samma förutsättningar som kommunerna vid Öresund, men vi kan vara ett komplement, ta del av växtkraften och konkurrera med det vi är bra på.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (M) uttryckte det i samma debatt med att han vill hitta samverkansmöjligheter mellan sydväst och nordost.En viktig partnerför Kristianstad i detta arbete är Region Skåne. Det regionala utvecklingsarbetet är tänkt att se till hela Skåne, och inte bara de delar som redan har allt.

I denna strävan har regionen tillsammans med de skånska kommunerna bildat marknadskoncernen Business Region Skåne. I en ny broschyr "Vägen till Skåne", påtalas bland annat att BRS vill locka besökare, skapa investeringar och få hit stora evenemang.

Fokus är Skåne.

Huvudbildvalet är Öresundsbron.

Så självklart, så skånskt, så hemtamt.

Kruxet är väl bara att saker sällan är så självklara, utan snarare mer komplexa. Det finns fler vägar till Skåne än över Bron.

Fokus måste inte alltid vara söderut, mot Köpenhamn och Hamburg.

Strävan efter att "nå ut" behöver inte innebära att man måste vara sig själv nock.

I förra veckan beslöt regionförbunden i Blekinge och Småland att starta ett eget representationskontor i Bryssel. Inte därför att de vill, utan därför att de blivit tvingade till det. Skåne vill nämligen inte längre vara med.

I slutet av september slår det nuvarande gemensamma Brysselkontoret igen, Blekinge och Småland gick inte med på att det skulle döpas om till Region Skånes kontor. Halland hade redan lämnat och anslutit sig till Region West Sweden.

Våra sydsvenska grannar upplever det som om Skåne vänder dem ryggen.

Vad säger detta om viljan i Skånehuset att utveckla en framtida storregion, inkluderande åtminstone Blekinge och Kronoberg? Jo, den säger: aldrig. Eller åtminstone: Skåne först. Signaler som långtifrån bjuder in till en gemensam framtid.

Den känsla man ibland kan få i nordöstra Skåne, som avhängd från utvecklingsracet i sydväst, är ingenting mot vad blekingarna känner.Mot denna bakgrundborde den som gör anspråk på epitetet Skånes huvudstad vara mer mån om att vilja göra skillnad. Inte vara buskablyg och nöja sig med smulorna.

Lika gärna som vi ser styrkan i sydväst borde vi kunna söka samarbeten med blekingarna. Sydsvenska handelskammaren påpekade i en artikel i Blekinge Läns Tidning (5/9) att hamnarna i Karlskrona och Karlshamn är ledande i Sverige. Diskussionen om ett närmande dem emellan gynnar bägge. För näringslivet i Sydsverige är det viktigt med flera starka linjer för både gods och passagerare över Östersjön, påpekades det. Utvecklingen i de nya EU-länderna på andra sidan Östersjön är av stor betydelse för de svenska exportföretagen.

Just så. Vägen till Skåne kan lika gärna gå via Karlskrona.

Med en utbyggd E22 får även de delar av Skåne som ligger längst från Blekinge möjlighet att dra nytta av direktförbindelserna med nya, attraktiva marknader.

Detta borde klargöra vikten av att inte bara se åt ett håll.

Att det flyttar Kristianstad från periferi till centrum är bara en positiv bieffekt.