Fria ord

Oklokt omsorgsbeslut

Fria ord Artikeln publicerades

I underlaget för omsorgsnämnden i Kristianstads beslut står uttrycligen att förslaget beretts i den borgerliga gruppen. Målsättning är klart att göra besparingar, men sättet att göra dessa kan ifrågasättas.

Enligt underlaget har antalet 61 år och äldre i Fjälkinge åren 2003 – 2008 ökat med 21,08 procent och i Norra Åsum med 32,9 procent. Både i Fälkinge och på Charlottesborgshemmet beslutade man om nerskärningar av antalet platser i särskilt boende. Endast Åhus hade en högre ökning av antalet äldre 61 år och äldre.

Enligt SKL:s (Sveriges Kommuners och Landsting) skrift - Aktuellt på äldreomsorgsmområdet 2008är 90 procent av alla inflyttningar till särskilt boende beroende av behov som uppträder oförutsägbart, det vill säga hastigt uppkomna.

Det förefaller inte särskilt lämpligt att då vakantsätta platser i områden där det är störst ökning av antalet äldre. Inte heller när ytterligare statliga medel ställts till kommunens förfogande för att bibehålla vårdstandarden.