Sparförslag oroar förskolor

Hässleholm Artikeln publicerades

Förskolor i Vinslöv och i Hässleholm är oroade över sparförslaget som tagits fram av barn- och utbildningsnämnden och som kommunfullmäktige ska besluta om på måndag.

Förslaget från politikerna att ta in fler barn i förskoleavdelningarna utan att öka personalstyrkan har lett till starka reaktioner. 48 föräldrar med barn på Regnbågens förskola i Vinslöv har undertecknat ett protestbrev till de styrande i Hässleholms kommun. Stress, mindre fokus på barnens behov och personal som inte hinner med är inte okej skriver de.

Även personal på Sjumilaskogens förskola är oroade. Förslaget innebär att personal lämnas själva med sju, åtta barn morgon och kväll på småbarnsavdelningarna, skriver förskolan i ett brev till kommunstyrelsen. Moment som dokumentation av barnens arbete och planering kommer inte hinnas med, menar de. "Det blir ren förvaring av barn vid öppning och stängning. Det kommer att bli stor risk för skador och otrygghet för barnen och en mycket dålig föräldrakontakt".