Fria ord

Ansvaret faller på Moderatledningen

Fria ord Artikeln publicerades

Det är med stor förvåning man tar del av de turer som präglar Kristianstadsmoderaternas verksamhet inför valet 2010.

Begrepp som sans, vett, demokrati, medlemmar och väljare verkar stå långt ner på dagordningen. Verkligen anmärkningsvärt, i ett sammanhang där man vanligen är väldigt angelägna om att framhålla sig som seriös bärare och försvarare av demokratiska värden.

Medlemmarna i Kristianstadsmoderaterna har genom val gjort klart vilka de vill bli företrädda av. Självklart bör detta respekteras för att i ett senare skede, överlämnas till väljarna att ta ställning till vilka personer som skall företräda partiet i kommunfullmäktige. En rak, enkel, demokratisk process.Men det är nu som demokratin solkas, ledaren/ledningen går in och agerar så att de "obekväma" företrädarna tas bort från listan. Därigenom åstadkommer man dubbel skada. Dels tar man, för dessa personer, bort möjligheten att mera påtagligt kunna påverka partiets framtida verksamhet. Dels ges väljarna ingen möjlighet att genom sina röster kunna välja in personerna ifråga! Varför?

Har personerna ifråga misskött sitt uppdrag i förhållande till partiets medlemmar? Uppenbarligen inte. Två av dem har placerats på plats nr 6, en på nr 18, i den interna omröstningen. Har de misskött sig i förhållande till det uppdrag de fått från sina väljare?

Någon sådan tydlig yttring har inte förts fram i den offentliga diskussionen, som exempelvis i kommunfullmäktige, inlägg i Kristianstadsbladet eller på annat sätt. Vad har de då gjort?

Såvitt bekant har de i några få, mindre än en handfull, men ekonomiskt tunga ärenden argumenterat för en större återhållsamhet med kommuninvånarnas tillgångar. En omtanke som borde omfattas av alla förtroendevalda och som inte borde vara främmande för en moderat företrädare.

Erfarenheten är ju vanligen den direkt motsatta det vill säga moderater brukar vara angelägna om att hushålla med våra skattemedel.Därför förväntar man sig att det hos en moderat ledning finns god beredskap att kunna hantera en sådan situation. Man måste ha en intern beslutsprocess som alla kan respektera. Först därefter kan man resa anspråk på lojalitet.

Att i en beslutsprocess ha medverkan från personer, som ifrågasätter, är kanske obekvämt, men resulterar vanligen i ett bättre beslut.

Ansvaret för den i Moderaterna uppkomna situationen faller således i allt väsentligt på den nuvarande ledningen. De vill uppenbarligen ha en bekvämare tillvaro framöver.

Så då står vi där, vi väljare, som vill värna demokratin. Hur gör vi? Kan vi, i en förtroendebransch som politik utgör, förlita oss på ledare som, i den interna beslutsprocessen, så påtagligt har "tafsat" på sådana demokratiska fundament, som personval utgör?