Het debatt om M-listor

Kristianstad Artikeln publicerades

Det blev en gemensam lista för moderaterna inför valet vid nomineringsstämman, men det hade bara krävts en röst till för att det skulle ha blivit två. Kommunfullmäktiges ordförande Erna Arhag och två andra kandidater lämnade listan.

Vid provvalet för en tid sedan fick Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson många röster, men de kom ändå inte med på nomineringskommitténs lista. Vid lördagens stämma försökte de få till stånd en andra lista, men fick inte med sig så många ombud som de behövde.

En tredjedel av de 34 ombuden, 12 ombud, hade behövt rösta ja till två listor, men de fick bara med sig elva. De försökte hävda att det skulle räcka med 11 ombud, men fick inget gehör.

– Det var 34 ombud närvarande och 34 delat med tre blir 11,3 ombud, men man beslutade att det skulle vara tolv ombud. Det var ett demokratiskt beslut. De ville inte ha två listor, säger Nils-Arne Bidsell. I stället för nomineringskommitténs förslag om Pontus Lindberg på sjätte plats föreslog Christer Nilsson att man skulle välja Nils-Arne Bidsell, men voteringen gav inte stöd för det. När mötet var över stod Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson fortfarande utan plats.

– Jag tycker att det är tråkigt, för det finns ju ett underlag för min medverkan i fullmäktige, men gruppledaren upplever mig som obekväm, säger Nils-Arne Bidsell.

Moderaternas gruppledare, kommunalrådet Bengt Gustafson, är lättad över att det bara blev en lista.

– Jag är väldigt glad för partiets skull. Ska vi hålla på och bråka hade partiet klyvts ytterligare. Kommunfullmäktiges ordförande Erna Arhag valde att lämna listan efter att ha fått plats 25 trots att hon hamnade på valbar plats i provvalet. Hon har varit engagerad i moderaterna sedan 1965, i kyrkopolitiken sedan 1970-talet och varit vice ordförande i kommunfullmäktige i två mandatperioder och ordförande den senaste mandatperioden.

– Jag lämnar för att Bengt Gustafson inte har förtroende för mig. Det är helt otänkbart att ha en kommunfullmäktigeordförande som står på 25:e plats. Jag gör ett bra jobb. Det här var inte hedersamt, säger Erna Arhag.

Bengt Gustafson säger att han vid ett möte med Erna Arhag uppfattade att hon med ålderns rätt ville dra sig tillbaka. När han och resten av nomineringskommittén inte fick någon signal om att hon ville stå högre upp på listan föreslog de henne på plats 25.

– Vi hade skäl att tro att det var okej, säger Bengt Gustafson.

Förutom Erna Arhag lämnade även Göran Brobeck, vice ordförande i kommunrevisionen, och Christer Nilsson listan, Christer Nilsson i protest mot att Nils-Arne Bidsell och Ulf Persson inte fick några platser och Göran Brobeck för att han på grund av en regeringsproposition troligen inte kan sitta i både kommunrevisionen och kommunfullmäktige från 2011.