Fria ord

Låt den lokala demokratin blomstra!

Fria ord Artikeln publicerades

Då var 2009 snart slut och det är dags att blicka framåt mot ett nytt år och ett nytt decennium.

Vem kunde tro att 2009 skulle bli ett "skitår", ursäkta ordvalet men det är inte mitt egna utan ett citat ifrån en av landets ministrar nämligen arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin, (M). Tyvärr så fick han rätt med sitt uttryck som jag personligen inte gillar.Året bestod av bland annat svininfluensa, cancersjuka som förlorade sin sjukpenning på grund av regeringens nya "arbetslinje" med en ny sjukförsäkring, fortsatt ekonomiska kärva tider och arbetslöshet. Saab som troligtvis likvideras och försvinner för alltid, ett klimatmöte som havererade och så vidare. Listan kan göras lång, men jag stannar där för jag är i grunden en positiv person och vill inte räkna upp ytterligare negativa händelser i vår omvärld.

Vad hände på hemmaplan i Kristianstad? Här vägrade man att genomföra en folkomröstning trots en stor del av kommuninvånarna begärde det. Vidare vill man banta ner det lokala "parlamentet", kommunfullmäktige så att färre kommuninvånare ska kunna vara engagerade där. Detta händer i Skånes till ytan geografiskt största kommun som har haft 71 ledamöter i kommunfullmäktige sedan Kristianstad blev en "storkommun" efter kommunsammanslagningarna.

Medborgare och föräldrar ville driva skolan vidare i Trolle Ljungby, andra föräldrar ville försöka driva vidare friluftsbad som politikerna ville slå igen.

Man ville släcka ner delar av kommunen och genomförde en uppmärkning av lyktstolpar för 100 000-200 000 kronor för att sedan göra helt om, besparingen blev en kostnad! Ja, även på hemmaplan kan listan göras lång, men vi stannar där.

Nu hoppas jag verkligen att 2010 blir ett bättre år och att den lokala demokratin förbättras. Jag har nyligen inlämnat ett medborgarförslag som kommuninvånare som innebär att "Demokratin behöver en omstart i Kristianstad!"Vad innebär detta i korthet? Jo, respektera kommuninvånare som vill ha folkomröstning, krymp inte antalet personer i kommunfullmäktige – Kristianstad behöver fler som engagerar sig, inte färre. Låt kommuninvånarna få komma till tals i Rådhuset vid kommunfullmäktiges möten med "medborgarnas frågestund".

Pröva att låta nämndsammanträden vara öppna för allmänheten, vi behöver fler "öppna rum" inte fler "slutna rum". Detta är bara några exempel på den tiopunktslista som medborgarförslaget innehåller.

Låt 2010 bli ett bra år och där den lokala demokratin utvecklas i Kristianstad och inte inskränks. Förra mandatperioden talade de politiker som sitter vid styret nu att vi måste ha öppenhet, lyssna på medborgarna, ha respekt för demokratin och så vidare. Hur det blev med det, det har vi facit på nu.

Avslutningsvis så vill jag uppmana kommuninvånare att engagera sig och kanske gå med i ett politiskt parti för att försöka göra Kristianstad till det bättre. Själv har jag nyligen blivit medlem i Miljöpartiet som jag anser är det ledande framtidspartiet med en humanistisk och omtänksam politik. Valet är ditt, men jag tycker att det är viktigt att man engagerar sig.

Trots att arbetsmarknadsministern fick rätt i sin profetia för 2009 så vill jag hoppas på att 2010 blir ett bättre år och att våra medmänniskor i Kristianstad och i vår omvärld får ett bättre och ett Gott Nytt År 2010!