Fria ord

Höga förväntningar för 2010

Fria ord Artikeln publicerades

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för vår framtid, skriver Heléne Fritzon (S), oppositionskommunalråd i Kristianstad.

Det finns något magiskt med ett nyår. Att möta ännu ett nytt år skapar nya förväntningar. Nyårslöften och nyårsönskningar uttalas i smått och i stort. För de allra flesta av oss står den egna familjens trygghet och välgång högst. Men vi vet också att den lilla familjens framgång beror på hur samhället utvecklas i stort.

De senaste åren har arbetslösheten ökat, och våra ungdomar har allt svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. För de som är sjuka finns en stor osäkerhet i rättigheten till en väl fungerande sjukförsäkring, många cancersjuka oroas över hur det nya lapptäcket i försäkringen ska komma att se ut.

Kvaliteten i välfärden försämras dagligen med alla pågående besparingar, allra värst drabbas förskolan i vår kommun där barnantalet skruvas upp i barngrupperna.Det nya året 2010 innebär att vi har möjlighet att rösta bort högerregeringen Reinfeldt och byta bort den brokiga borgerliga majoriteten i Kristianstads kommun. Jag tror att valet 2010 kommer att handla om vilka värderingar som skall styra politiken.

Det kommer att handla mer om hur vi verkligen ser på människors olika förutsättningar och möjligheter och mindre om jobbskatteavdrag och hushållsnära tjänster. Det kommer att handla om människors vardag, om hur möjligheterna till jobb eller utbildning ser ut.

Det kommer att handla om hur välfärden i kommunen prioriteras, om vilka resurser förskolan eller äldreomsorgen faktiskt behöver. Det kommer också att handla om hur vi trovärdigt skapar hållbar tillväxt och ökad produktivitet för att vi tillsammans ska kunna finansiera ökade krav på välfärd.

Vi socialdemokrater bedriver dagligen en mycket aktiv oppositionspolitik i kommunen. Vi har lämnat åtskilliga förslag på hur vi vill att Kristianstad ska utvecklas. En del förslag har vi fått gehör för medan andra förslag bara avvisats av den moderatledda majoriteten.

Vi är väldigt glada över att vi gemensamt har fortsatt att driva de strategiska utvecklingsfrågorna i "Handslaget" vidare men vi oroas över alla senareläggningar som nu sker. Nu senast var det Handelsstadens centrumsatsning som skjuts fram i tiden.Vi är kritiska till de stora besparingar som sker i förskola, skola och inom omsorgens verksamheter. Det är inte rimligt att barn, unga eller gamla ska betala notan för den ekonomiska krisen.

I ekonomiskt svåra tider krävs ledarskap och ansvar. Vi har en brokig borgerlig majoritet i kommunen som har fullt upp med interna konflikter och som därmed blir handlingsförlamad.

Vi socialdemokrater vet att i dessa tider krävs en ledning som visar handlingskraft och som förmår att presentera lösningar på både kort och lång sikt.

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för Kristianstads framtid. Vi föreslår lösningar som på kort sikt pressar ner kostnaderna men också lösningar som på lång sikt leder till utveckling för Kristianstad. Vi lägger däremot inga förslag som innebär att personal sägs upp.

Det är en tillräckligt allvarlig situation i vår kommun med de varsel och företagsnedläggningar som avlöst varandra under hösten.

Mina förväntningar för det nya året 2010 är höga. Jag förväntar mig en spännande och intressant samhällsdebatt om hur landet skall styras och om hur Kristianstads kommun skall utvecklas de kommande åren.

Jag ser därför fram emot att vi byter ut den kalla dunkelt blå alliansen mot en varmare rödgrön regeringssamverkan, såväl nationellt som lokalt! Gott Nytt 2010!