Fria ord

Arbetstiden ska inte sittas av i rökrummet

Fria ord Artikeln publicerades

Att få röka på arbetstid är tydligen det viktigaste ämnet på agendan i kommunens Moderatstyre med Bengt Gustafson i spetsen.

Han såg sig nödsakad att få hjälp utifrån för att övertyga folk om hans rättigheter, vilket bevisas av den debattartikel i Aftonbladet (2/1), där han i spetsen för tre andra moderater i landet gör sitt utspel.

Säljer man sin tjänst till en arbetsgivare, för så dyra pengar, så förmodar man att arbetstiden inte ska sittas av i rökrummet. Det är vi skattebetalare som står för Din lön.Rådhuset i Kristianstadär säkert den enda offentliga lokal och arbetsplats i landet som har kvar rökrummet, varför detta? Rökrummet borde stängas omedelbart.

I tobakslagen står tydligt och klart att "ingen ska mot sin vilja behöva utsättas för tobaksrök", detta gäller även Kristianstads rådhus, röken kan man aldrig utestänga.En ledare,såväl för landsting som för kommun, förmodar man ska gå i spetsen för att agera för hälsa och välstånd bland sina undersåtar, men här är det tvärtom, här vill man framhålla rätten till missbruk under betald arbetstid och går i spetsen för detta.

Det finns i dagens samhälle hjälpmedel, som lindrar våndorna när abstinensbesvären sätter in, prova detta herr Gustafson. Tänk på att det är valår i år, Ditt agerande var kanske in så väl övertänkt, den som lever får se.