Hermansson lämnar flygplatsens styrelse

Kristianstad Artikeln publicerades

(Uppdaterad) Sten Hermansson (FP) har lämnat ordförandeposten för Kristianstad Airport med omedelbar verkan. Han tycker att det fanns tillräckliga grunder för avtal med Ryan Air.

I måndags kväll diskuterade styrelsen för Kristianstad Airport ett treårigt avtal med Ryan Air med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Ett första steg ska ha varit fyra avgångar i veckan under 18 veckor. Vad som ska ha fått styrelsen att förkasta avtalet var ett förslag om ett bidrag på 895 000 kronor till Ryanair för marknadsservice för 2010, vilket bedömdes skulle kunna strida mot EU:s konkurrensregler.

Sten Hermansson meddelade via ett pressmeddelande på onsdag eftermiddag att han avgår med omedelbar verkan.

"Jag tyckte att vi hade tillräcklig grund för att fatta ett positivt beslut, men den enighet i styrelsen som är önskvärd i ett ärende som detta saknades", skriver han som skäl för sin avgång.

Han tycker att styrelsen var för försiktig i sin bedömning.

"I arbetet med att ordna fler linjer till flygplatsen har styrelsen pressats av två motstridiga krafter. Dels den att vi vill ha en lugn process för diskussion och förankring. Dels den att konkurrenter och flygbolag kräver snabba beslut. Delar av styrelsen har prioriterat diskussion och förankring. Det har jag respekt för. Samtidigt kan jag konstatera att konsekvensen blivit att den chans som fanns att i närtid få ytterligare flyglinjer till Kristianstad har gått förlorad".

Han gick inte att nå under onsdagen.
Bengt Gustafsson (M), styrelseordförande för flygplatsens majoritetsägare Kristianstads kommun, hade gärna sett att Hermansson hade suttit kvar, men har respekt för beslutet.

- Han har lagt ned mycket tid och kraft på att bringa ordning på flygplatsen och har försökt städa undan allt gammalt elände som har legat kvar så länge.

Gustafson tycker inte att någon i flygplatsstyrelsen är att klandra för det uteblivna avtalet. Han säger att det inte fanns tid att granska förslaget till bidrag.

- Vi hade en sittning förra torsdagen där vi diskuterade ärendet. Då trodde vi att vi hade två veckor på oss att hantera frågorna juridiskt, men det visade sig att Ryan Air höll ett högre tempo. Under helgen förstod vi att Ryan Air ville offentliggöra på tisdagen vilka nya rutter det blev. Styrelsen hade inte möjlighet att få fram det skriftliga advokatyttrandet som krävdes.

Tills majoriteten i kommunen har hittat en ersättare träder vice ordföranden tillika Region Skånes styrelserepresentant Thomas Håkansson (M) från Bjärred in som ordförande i Kristianstad Airports styrelse.