Opinion

Nyckeln till framtiden

Opinion Artikeln publicerades

ººFinansminister Anders Borg (M) har statsfinanserna under full kontroll. Avvägningarna kanske inte stämmer helt med alla borgerliga väljares önskemål, men riktningen är rätt.

Så frågan är i vilken mån Borg behöver de råd han i går fick av sex nationalekonomer i Konjunkturrådets rapport, Råd till en finansminister (SNS). Sverige ser nu ut att återhämta sig starkare än väntat, redan i år. Arbetslösheten når inte de skräcknivåer som tidigare prognostiserats. Tillväxten blir 3 procent.

Ur ett vetenskapligt perspektiv är råden från nationalekonomerna intressanta, även om de naturligtvis färgas av ekonomernas egna värderingar om hur arbetslösheten ska bekämpas, tillväxten höjas, den svenska konkurrenskraften stärkas och ojämlikheten minskas.

Ifråga om arbetslösheten är det värt att notera ekonomernas fokusering på den offentliga sektorn. I generationsväxlingens Sverige är det där satsningarna ska göras, tycker de.

Den rödgröna oppositionens företrädare skulle kunna antas hoppa högt av glädje över ett sådant besked, om de slutar läsa där. Om de däremot fortsätter läsningen noterar de förhoppningsvis också att ekonomerna fäster stor tilltro till de privata entreprenörernas möjligheter att få en nyckelposition i samhällsutvecklingen. Inte nog med att de säkrar välfärden, de kan också bli Sveriges nya stora exportföretag.

Att underlätta för den fria företagsamheten och att konkurrensutsätta offentlig verksamhet är och förblir en nyckelfråga.