Fria ord

Sista minuten för flyget

Fria ord Artikeln publicerades

Ett stort ansvar vilar på ägarna för att få flygplatsen på rätt kurs igen, skriver S-politikerna Uno Aldegren och Heléne Fritzon.

Har flyget någon framtid i Kristianstad? Det är en fråga som vi ofta får i mötet med Kristianstadsborna. Lika ofta får vi uppmaningen att "rädda flygplatsen". Denna åsikt framförs inte sällan från företrädare för näringslivet. Sanningen är att flygplatsen under många år har brottats med ett minskat resande. 2009 blev ett katastrofår när endast drygt 40 000 passagerare valde att flyga från Kristianstad.

Styrelsen med Sten Hermansson (FP) i spetsen har under hela mandatperioden haft ambitionen att vända denna negativa utveckling. Men arbetet har tyvärr varit resultatlöst. Efter veckans blixtinkallade styrelsemöte tog Sten Hermansson konsekvenserna av detta och avgick. Det vilar nu ett stort ansvar på ägarna – Kristianstads kommun och Region Skåne är de två största – att få flygplatsen på kurs igen.

Bolaget har effektiviserat sin egen organisation, men problemen kvarstår när det gäller trafiken till Stockholm. Skyways biljettpriser är alldeles för höga för att kunna konkurrera med Sturup eller Ronneby. Antalet avgångar till Stockholm har dessutom minskat, och det görs alldeles för ofta förändringar i tidtabellen. Det är därför högst förståeligt när affärsresenärer väljer andra flygplatser.Veckans styrelsemötegav inga förutsättningar för att bryta den negativa utvecklingen. Sten Hermansson hade tänkt sig ett snabbt beslut om att subventionera lågprisbolaget Ryanair, men han fick inte sin styrelse med sig på detta. Nu är det i stället angeläget att styrelsen fokuserar på att den enskilt viktigaste uppgiften för flygplatsen, nämligen en högre turtäthet på linjen till Stockholm. Det skulle innebära att vi säkrade framtiden för flygplatsen och att vi stärker näringslivets förutsättningar i regionen.

Det innebär självfallet inte att annan trafik inte skulle vara intressant.

Ett annat orosmoln är de signaler som Region Skåne sänder ut. Under Jerker Swansteins (M) ledning verkar det som om regionen nu överväger att avsluta sitt ägande i flygplatsen. Det är helt fel signal att sända i ett läge när ägarna i stället behöver bidra för att vända den negativa utvecklingen.Men flygplatsensfortlevnad är inte längre bara en ägarfråga. Nu är det verkligen "sista minuten" och näringslivet behöver hjälpa till. Skyways måste anpassa biljettpriserna och erbjuda resenärerna attraktiva biljetter och avgångar. Och näringslivet i nordöstra Skåne måste göra som i nordväst. Där flyger affärsresenärerna från Ängelholms flygplats. Utan uppbackning från det lokala näringslivet hade aldrig den flygplatsen nått de framgångar som man gjort.

Kanske borde även Sten Hermanssons efterträdare på ordförandeposten rekryteras från näringslivet. Detta för att få in nya idéer och kunskaper i flygplatsbolaget, men också för att markera att flygplatsens fortlevnad är av både offentligt och privat intresse.

Vi tror fortfarande att flygplatsen har en framtid, men då måste alla visa både vilja och förmåga när sista minutenbiljetten ska bokas för flyget i Kristianstad.