Fria ord

Det är rätt att sälja flygplatsen

Fria ord Artikeln publicerades

Replik till Heléne Fritzons (S) och Uno Aldegrens (S) artikel (23/1) om Kristianstads flygplats.

I dag sitter många hemma och kollar i sin dator, hur man kan resa billigast till olika platser och planerar sin resa därefter. Hade då Everöds flygplats dykt upp i sökandet efter sådana resmål, är jag övertyg om att många – speciellt vi med lägre inkomster – hade bokat sin resa därifrån. Turister från andra länder hade kommit hit och därmed bidragit till en ytterligare uppsvängning för näringslivet i Kristianstads kommun med omnejd.Ryanair får flyga gratis från Everöd. Det begriper väl vem som helst att VD Tim Ayris och före detta ordförande Sten Hermansson (FP) inte lägger ner ett så stort arbete för att få till stånd en utveckling på flygplatsen, om man inte ser några vinstberäkningar med detta.

Det är synd och skam att dessa herrar med sin gedigna bakgrund och mångårig erfarenhet från näringslivet inte fick styrelsens förtroende.

Ayris, med sin erfarenhet från andra flygplatser i världen, Hermansson, 2:a vice ordförande under ordförande Jan Carlzon i Riksstyrelsen för Sveriges företagare, egna f d fleråriga aktiva konsultföretag i Företagsutveckling, f d mångårig ordförande i Företagarna Skåne samt f d ägare till ett Statoil.

Att det tagit tid för dessa herrar att få fram förslag till utveckling är inte så konstigt, om man tänker på hur mycket oegentligheter man läst om i Kristianstadsbladet, som de har fått reda ut efter att de tillträdde på flygplatsen. Sådant tar tid och kraft, det vet vem som helst som övertar ett dåligt skött företag. Man får börja från grunden igen, i många fall.

Att flygplatsen är strategiskt viktig för näringsidkare i Kristianstad, kan nog alla hålla med om, men att kunna leva på att föra näringsidkare, politiker med flera mellan Everöd och Stockholm, dessutom billigare och på tider som passar var och en är väl ändå till att vara i drömmarnas värld. Däremot kanske man hade kunnat haft lite familje- och studentrabatter till Stockholm, om man hittar kompletterande intäkter, som gör detta möjligt.

Man förstår ju nu att alltihop påverkas av politiskt egenintressen.

Idén att sälja flygplatsen till någon som fortsättningsvis kan driva flygplatsen företagsmässigt, som Ayris och Hermansson har inlett, är nog det rätta, för att slippa alla politiska utspel, som fördärvar mer än de gör nytta.