New Articles

Saltlagret är snart tömt

New Articles Artikeln publicerades

Den skånska snövintern har tärt på saltlagret i Åhus hamn. Men Svevia, som sköter saltningen på de flesta av vägarna, är inte oroliga och säger att det finns mer att hämta.

14 lastbilar stod och väntade vid saltlagret i Åhus hamn tidigt på torsdagsmorgonen.

I den stora tälthallen, där det normalt ryms upp till 35 000 ton, finns nu bara omkring 8 000 ton kvar längs ner i ena gaveln.

Mängden bildar ändå ett högt saltberg, där Jakob Thulin far omkring som en skottspole med hjullastaren och fyller lastbil efter lastbil.

6,5 ton salt i skopan försvinner ner i lastbilarnas gapande hål. 35 ton per lastbil som sedan far iväg – ofta norrut. Vätterbygdens frakt är ett av bolagen som är där och hämtar.
– På drygt en månad har det gått åt 12 000 ton salt, konstaterar hamnchefen Krister Andersson.

När det kommer mer vet han inte. Det har talats om ny båt den 2 februari, men det är inget som han har hört.

Saltdepån i Åhus har funnits sedan 2003 och går till Svevia, som sköter vinterväghållningen på cirka 60 procent av det statliga vägnätet.

– Den 22 december var nog rekordet, med 1 700 ton ut. Det var 51 lastbilar den dagen, säger Stefan Braun som jobbar i hamnen.

Om alla 24-meterslastbilar ställts på rad hade det motsvarat 1,2 kilometer. Nu stod de inte på rad, men vågen i hamnen fick mycket att göra den dagen med att väga alla fordon före och efter lastning.

Trots att saltlagret har minskat betydligt är ansvariga på Svevia inte oroliga.

– Vi har tillräckligt med salt, vi har inga problem, säger Karl Schneider som köper in allt salt.

– Kanske är det mindre på ett ställe, men då har vi andra att ta ifrån. Det är bara logistik.
Den här vintern har extra mycket salt gått åt.

– Så fort det snöar i Skåne blir det hausse. Men ni har mycket problem med drivbildning i det öppna landskapet, även när det slutat snöa.

– Samtidigt brukar det bara vara ett par gånger om året det är så i Skåne, sedan hinner lagren anpassas igen.

Däremot har andra aktörer, som också tar in salt, som NCC, Skanska och Peab, uppgetts ha problem. Vägverket hoppas att det ska lösa sig genom att mer salt kommer in till 2 februari. Så länge det inte blir lika mycket nederbörd som under onsdagen finns det hopp.

– Jag är positiv. I mina ögon är vintern över när vi når februari, då har vi klarat två tredjedelar av vintern. Det kommer en vår i år med, säger Karl Schneider.