1993

Familj Artikeln publicerades

Sopor har i många omgångar varit ett omdiskuterat ämne i Kristianstad. 1993 hade en ny avfallsplan arbetats fram och det blev en strid mellan Renhållningsbolaget och framförallt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Centerpartisten Arne Wannebro i egenskap av ordförande i nämnden dundrade: "Avfallsplanen är anpassad till Renhållningsbolaget".

Politiker och tjänstemän kritiserade Renhållningsbolaget för att bromsa införandet av källsortering i kommunen. Renhållningsbolaget förordade att en central sopsorteringsstation skulle byggas dit alla sopor skulle transporteras.

Politikerna ansåg att det var viktigt komma igång med källsorteringen i hushållen. Detta var inte första eller sista gången som det blossade upp en strid om sopor i Kristianstads kommun. Än i dag har inte källsorteringen genomförts i hela kommunen.

Eje Johansson