Fria ord

Kristianstads flygande cirkus

Fria ord Artikeln publicerades

Vad förväntar sig våra folkvalda av cirkusen kring Kristianstad Airport? Läser med förvåning (27/2) att Region Skåne har planer på att ge miljonbidrag till Köpenhamns flygplats!

Skall vi då förlänga pinan och förlustarna för att hålla igång en enda rutt med ständiga förluster till följd?

Eller skall vi satsa på att marknadsföra vår flygplats som varande det bästa alternativet i Skåne nordost genom att få hit något/några ytterligare flygbolag, även om det, till en början, blir en lägre inkomst per passagerare än önskvärd?Det nyligen förloradeprojektet med beräknade 13 000 passagerare till Spanien motsvarade en ökning med 30 procent flera resande, i förhållande till de 40 000 som frekventerade Kristianstad Airport 2009. Sålunda en rejäl ökning.

Även om nettot blivit försumbart, hade det varit ett steg mot att upparbeta ytterligare kontakter, fram för att mestadels ha en "öken" till flygplats att ständigt ösa skattemedel över.

Med enbart "huvudstadsrutten", svindyra biljettpriser och ständiga förändringar i tidtabellen, kommer vi aldrig att få någon lönsamhet för Kristianstad Airport.

Nu är, tråkigt nog, "loppet kört" i en affär med Ryanair, för denna gång, till fördel för Norrköping. Regionens politiska "kannstöpare" från västra sidan av Skåne, med nära till Sturup och Köpenhamn, planerar att dra sig ur vår regionala Kristianstad Airport, som ägare, och i stället lämna ett driftsbidrag, som man inom få år lugnt kan räkna med kommer att decimeras!

Större delen av regionpolitikerna är från "den tunga sidan" av Skåne, varför Skåne nordost i deras ögon kommer i tredje hand, vad gäller Kristianstad Airports vara eller icke vara, ett svek så länge det icke klargjorts hur framtiden skall se ut för flygplatsen.På grund av regionpolitikernas "njugga hållning" uppgav politikerna i ägarkommunerna affärsmässigheten, och lät ett bra tillfälle att få ny trafik på Kristianstad Airport, gå oss ur händerna.

Uno Aldegren (S), från regionstyrelsen, ledamot i flygplatsstyrelsen, uttalar i artikel (23/1) att affären var "riskfylld", men så är det alltid i näringslivet. Är man icke beredd att ta en kalkylerad risk, kan man glömma allt om affärsverksamhet!

Det minsta vi kan begära av våra politiska företrädare är ett klart besked! Skall Kristianstad Airport finnas kvar? Då är det hög tid att agera. Våra närmsta konkurrenter, Sturup och Kallinge, lurar redan i "vassen" för att ta hand om förra årets 40 000 passagerare.

Det finns redan flygbolag som vill transportera dem, från Kristianstad, med bil/buss till respektive flygplats, för att därifrån flyga dem vidare. Får konkurrenterna härja ostört och har tillräckliga ekonomiska muskler samt rätt serviceanda, kan vi snart nog stänga flygplatsen och avsluta, vår mångåriga flygande cirkus!