Fria ord

Ohederligt av S mot de äldre

Fria ord Artikeln publicerades

I Kristianstadsbladet den 14 april skrev Birgit Skoog (S) ett inlägg med rubriken "Respektera oss äldre".

Birgit Skoog skriver sammanfattningsvis att vi äldre i allt väsentligt förknippas med ökade kostnader för vård och omsorg. Hon skriver också att skillnaden i beskattning mellan lön och pension är oacceptabel.

Birgit Skoog slutar inlägget med att skriva att "vi S-seniorer i Kristianstad kräver att äldre både möts med respekt och tilltro och behandlas rättvist, och att de principerna gäller även för alliansregeringen, och att lön och pension beskattas lika".Jag anser också att pensionärerna skall behandlas korrekt och rättvist. En sak som Birgit Skoog glömde och inte tog upp i sitt inlägg var det faktum att på 1990-talet "lånade" den dåvarande socialdemokratiska regeringen med Göran Persson i spetsen drygt 250 miljarder kronor av pensionärerna.

Det sades då uttryckligen att det var ett lån och att pengarna skulle återbetalas krona för krona. Någon återbetalning har aldrig skett. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslagtog alltså pengar, som var avsedda för att trygga ålderdomen för landets pensionärer.

Det hade varit klädsamt om Birgit Skoog hade klargjort sin syn på det rättvisa i detta avseende, när hon nu framför kritik för att alliansregeringen inte behandlar pensionärerna rättvist.

Enligt min mening är verkligheten att pensionärerna, oavsett vad vi har för regering, behandlas som en belastning för samhället.

Alliansregeringen har infört olika beskattning för inkomst av arbete och inkomst av pension. Eftersom pension är uppskjuten lön anser jag inte att denna beskattning är rättvis.

Jag måste dock tillstå att Alliansen har gjort det man före valet lovade, sänka skatten för arbete.

En socialdemokratisk regering har beslagtagit över 350 miljarder kronor från pensionärerna. Det tycker jag är milt uttryckt ohederligt, och vad är det som säger att det inte kan hända igen.