Bostäder hamnar under vatten

De senaste rapporterna om klimatförändringarna har presenterats för de styrande. Bostäder under vatten och utslaget va-nät blir följden när havsnivån vid Bromöllas kust stiger.
Bromölla • Publicerad 4 december 2007

Som kustkommun måste Bromölla ta hänsyn till växthuseffekten när översiktsplaner görs och i hanteringen av bygglovsärenden. Stigande havsnivå leder till översvämmade bostäder och att vatten- och avloppssystem slås ut.

Öjvind Hatt, som är samhällsbyggnadschef i Bromölla, har deltagit ett seminarium för kustkommuner. Till kommunstyrelsen i Bromölla har han förmedlat resultaten från de senaste rapporterna om klimatförändringarna.

- Tre meter från dagens havsnivå går gränsen för att planera ny bebyggelse. För Bromöllas del är det inga framtida områden planerade närmare än så. Det större området vid Edenryd ligger över plus fem. Där är det inte något sådant sådant problem, säger Öjvind Hatt. SMHI och den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen har konstaterat vilka nationella, regionala och lokala effekter klimatförändringarna får. Temperaturhöjningen kommer att förvärra Östersjöns miljöproblem och flera arter, till exempel torsken, slås ut. Regnmängderna ökar och återkommande skyfall skapar översvämningar i sjöar och vattendrag. Extrema högvattennivåer återkommer oftare. Byggnader, vägar och järnvägar täcks av vatten och drabbas av erosion med miljardkostnader för myndigheter, företag och privatpersoner som följd. Problemet med övergödning förvärras. Det innebär ökande problem med förorenat dricksvatten.

- Vi kommer efter hand tillsammans med va-bolaget att titta på åtgärder inför framtiden. Delar av Valje ligger i dagsläget lågt. Där får man titta att va-systemet är förberett för högre vattenståndsnivåer, säger Öjvind Hatt. Han framhåller att klimatförändringarnas effekter för Bromölla är små i jämförelse med till exempel i Skanör och Falsterbo. Där måste i framtiden skyddsvallar uppföras för att hindra stora delar av bostadsområden från att hamna under vatten.

- Vellinge kommun kan ju komma att få lägga ner 100 miljoner kronor på detta, säger Öjvind Hatt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens mätavdelning har tagit fram en karta över hur Bromöllas kuststräcka ser ut om havsnivån stiger med tre meter. Kartan antyder vilka åtgärder som måste genomföras.

- Det är inte många fastigheter som berörs. Det gör att de åtgärder som kan bli aktuella kommer man att ha, relativt jämfört med andra kommuner, både gott om tid och pengar för att åtgärda. Det är begränsade åtgärder som behöver göras och inga extrema värden som står på spel, säger Öjvind Hatt.

Jerker Hagman

0456-29 000

jerker.hagman

@kristianstadsbladet.se

a Växthuseffekten

Forskarna i FN:s klimatpanel är överens om att det är vi människor och vårt sätt att leva som ligger bakom den globala uppvärmningen.

Koldioxid, metan, dikväveoxid och andra växthusgaser fortsätter att öka. Utan åtgärder beräknas medeltemperaturen stiga med mellan 1,4 till 5,8 grader och havsnivån stiga med 50 centimeter till år 2100.

Klimatförändringarnas konsekvenser är att glaciärer drar sig tillbaka, inlandsisen på Grönland minskar och havsisen i Arktis visar tecken på att minska i både tjocklek och omfång och förändringarna går snabbare än väntat. Långsiktiga förändringar i regnmängder, havens salthalt och vindmönster och torka, kraftiga regn och värmeböljor blir vanligare.

Länder kring ekvatorn, där en stor del av världens befolkning är bosatt, drabbas hårdast. Skördekatastrofer, svält och massflykt från länder som blir obeboeliga på grund av hetta och torka kan bli effekten.

Källa: www.naturvårdsverket.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.