”Det är ingen å längre, utan en bäck”

Låga vattennivåer syns på flera håll i kommunen. I Holjeån vid Västanå kvarn har det dykt upp sandbanker som inte synts tidigare.
Västanå • Publicerad 11 augusti 2018
Foto: ARNE FORSELL