Nytt förslag till avtal för vattenråd

Målet är att uppnå och bevara en god kvalitet på miljön inom Skräbeåns avrinningsområdet. Nu finns förslag till ett nytt avtal.
Skräbeån • Publicerad 7 april 2015