Revisorer riktar kritik mot kommunen

BROMÖLLA. Det finns många sätt att ta fram en Översiktsplan för kommunen. Det sätt som Bromölla har valt torde, att döma av revisorernas utlåtande, vara bland de sämsta.
Bromölla • Publicerad 7 november 2001

Om mindre än två månader skriver vi år 2002. Vid det här laget borde kommunens översiktsplan ha varit färdig för länge sedan. Men det är den inte - trots att arbetet har pågått sedan hösten 1996. Revisionsfirman KPMG har fått i uppdrag att granska planens tillblivelse – och de är mycket kritiska. Först och främst kritiseras kommunstyrelsen för att den har misslyckats med att sätta ramar för projektet. Beslutet att ta fram översiktsplanen saknar instruktioner om hur mycket det får kosta, hur lång tid det får ta, hur omfattande planen ska vara och hur organisationen som tar fram den ska se ut. KPMG ifrågasätter hur man under flera år kan arbeta med ett projekt som saknar mål och visioner - den del som behandlar just dessa delar har nämligen inte tagits fram förrän i slutet av 2000. Bland ledningsgruppens ledamöter, endast politiker, är det i stort sett bara Christer Adelsbo (s) och Conny Svensson (s) som har haft regelbunden närvaro. Henry Johansson (m) har till exempel endast varit närvarande vid hälften av de 14 möten som ledningsgruppen har haft. Antalet möten, eller snarare bristen på dem, är också föremål för kritik från KPMG. Revisionsfirman skriver ”Det fortsatta arbetet i projektet har pågått under perioden 1998-2000 med tämligen låg aktivitet att döma av minnesanteckningarna”. Under ett års tid - oktober 1999 till september 2000 - har varken ledningsgrupp eller arbetsgrupp, i vilken tjänstemän från de olika förvaltningarna deltagit, haft några sammanträden. I sin undersökning har KPMG intervjuat ett antal deltagare. Dessa intervjuer ger en bild av att entusiasmen var stor i början men när allt drog ut på tiden förändrades detta till passivitet. Bland annat beror det på att de som deltagit i arbetsgruppen endera inte har förstått sin uppgift eller vad de har i arbetsgruppen att göra. Också förseningen av projektet har påverkat deltagarna negativt; de har känt uppgivenhet, konstaterar KPMG. I samband med detta får även kommunledningen en skopa ovett, eftersom de föregripit projektet genom att fatta beslut och dra igång utredningar som borde ingått i planen. Kritik riktas också mot att ledningsgruppen så långt det varit möjligt har avstått från att fatta några beslut. Endast minnesanteckningar, så kallat arbetsmaterial som inte är tillgängligt för allmänheten, har varit tillåtna. Beslutsprotokoll har endast skrivits när det varit absolut nödvändigt. I kombination med att ledningsgruppen inte har reagerat trots att projektet blivit mer och mer försenat har det inneburit att projektet inte uppfattats som viktigt. KPMG anser att intresset från de medverkande att bidra med material till projektet därför har minskat. Slutligen anmärker revisionsfirman på att projektledaren numera har gått i pension och att det saknas både ett beslut på att han fortfarande ska vara anställd och ett beslut om hur mycket det får kosta att slutföra projektet. Ingen tycks heller ha bekymrat sig om att det behövs ytterligare resurser för att bistå projektledaren med det avslutande arbetet. De synpunkter som har kommit in under remisstiden ska arbetas in planen. Hur kommunen väljer att genomföra detta, skriver KPMG, kan vara avgörande för om Översiktsplan 2000 kommer att betraktas som ett viktigt dokument eller ej. Kristianstadsbladet har förgäves sökt Christer Adelsbo för en kommentar. birgitta.nilsson @kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.