Wachtmeister överklagar förrättning

NÄSUM. Greve Trolle Wachtmeister har överklagat en anläggningsförrättning gällande vägunderhåll till fastighetsdomstolen vid Malmö Tingsrätt. Kostnaderna motiveras inte av fördelarna, menar han.
Bromölla • Publicerad 1 augusti 2002

I september 2001 fattade Lantmäterimyndigheten i Skåne län ett anläggningsbeslut angående förrättning enligt anläggningslagen för Äskekärravägen, Oruddsvägen och Enövägen med stickvägar, cirka en kilometer sydväst om Näsum. Totalt berörs ett 30-tal hushåll av förrättningen som har sökts av några av fastighetsägarna själva och syftar till att bilda en gemensamhetsanläggning för vägunderhåll. Kostnaderna för underhållet ska med andra ord regleras juridiskt mellan fastigheterna i området enligt principen den som använder vägarna mest betalar mest för underhållet. Men nu har fastighetsägaren med störst andel mark i området, Trolle Wachtmeister, överklagat beslutet. Han yrkar dessutom att kostnaderna för förrättningen ska falla på lantmäteriet. I överklagan till fastighetsdomstolen anför han att vägunderhållet hittills i huvudsak har skötts av Trolle Ljungby gods, Bromölla kommun har bidragit med hyvling och saltning. ”Det har enligt vår mening fungerat tillfredsställande och tillräckligt för våra fastigheters behov. Om en gemensamhetsanläggning bildas belastas väghållningen av en onödig byråkrati och upphandlingen blir naturligtvis dyrare då man för de små kvantiteter som här är ifråga ej kan förhandla sig till rabatter”. Enligt Trolle Wachtmeister uppgår den årliga kostnaden för vägunderhållet till mellan 5000 och 6000 kronor. Lantmäteriets förrättningskostnad beräknas till mellan 50000 och 60000 kronor. Han menar därför att det är uppenbart att fördelarna med anläggningen inte blir större än de kostnader och olägenheter som den innebär för hans tre skogsfastigheter. Om förrättningen ändå fastställs yrkar Trolle Wachtmeister att andelstalen för hans fastigheter minskas. Andelstalen reglerar hur stor del av kostnaderna för underhållet som varje fastighet ska stå för. Bland annat poängterar han att stora kalavverkningar redan har gjorts. Därför kommer stora områden inte att generera några timmertransporter under lång tid, enligt Trolle Wachtmeister. Han påpekar också att ansvaret för underhållet av Enövägen ligger på sommarstugeföreningen i området. Men Bromölla kommun, som förövrigt är en av de berörda fastighetsägarna genom innehavet av en badplats i området, går emot Trolle Wachtmeister i hans huvudsakliga yrkande: Att förrättningen ska upphävas. I måndags fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott ett yttrande till fastighetsdomstolen. Den menar att förrättningen är en garanti för att underhållet kommer att skötas framöver. Huvudförhandlingen i målet äger rum i slutet av augusti. Magnus.grunnon @kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.