Alla sjukhus behövs för att klara den nära vården

Vården
Fler skånska sjukhus behöver, som sjukhuset i Hässleholm, hitta en egen profil.
Foto: unknown
Fler skånska sjukhus behöver, som sjukhuset i Hässleholm, hitta en egen profil.

Centerpartiets ståndpunkter kring de skånska sjukhusen och den nära vården har inte förändrats genom åren. Alla skånska sjukhus fyller en viktig roll i den omställning som vården just nu genomgår och därför behöver vi arbeta utifrån en decentraliserad sjukhusvård. Vi behöver alla Skånes sjukhus, inte minst de mindre för att klara den nära vårdens utmaningar, skriver företrädare för Centerpartiet.

Det har redan både inom Region Skåne såväl som inom den Södra sjukvårdsregionen påbörjats ett arbete med nivåstrukturering. Ett arbete som vi ser måste fortsätta eftersom det skapar förutsättningar för en hög kvalitet och långsiktig hållbar god vård inom lämpliga områden. Utvecklingen som detta innebär kan också bidra till att våra resurser används effektivare över hela Skåne, och att alla sjukhus kan bygga en stolthet i sin profession.

Som en del i arbetet med en decentraliserad sjukhusvård måste behovet av, och möjliga fördelar, med en ökad specialisering av de mindre sjukhusen i Skåne utredas.

Som en del i arbetet med en decentraliserad sjukhusvård måste behovet av, och möjliga fördelar, med en ökad specialisering av de mindre sjukhusen i Skåne utredas. Detta vill vi se på fler sjukhus inom andra områden. Därför är det viktigt att tydliga steg mot skapandet av profilområden på de mindre sjukhusen tas under mandatperioden. Vilket vi tillsammans med våra samarbetspartners i Allians för Skåne arbetar för.

Våra mindre sjukhus kapacitet är också en viktig del i att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken som finns i Skåne. För vi ser att de kan fungera som sjukhus som får ansvar för många av de operationer som är vanligt förekommande. På så sätt kan också kvalitén öka ytterligare för de skånska patienterna eftersom respektive operatör också då genomför ett större antal operationer av samma karaktär.

Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna, men också möjligheter för personalen att bli än mer stolt för sin verksamhet

Skåne har i dag tio sjukhus av varierande storlek. Alla sjukhus har redan ett tydligt ansvar gentemot vissa specifika kommuner i ett så kallat närsjukvårdsuppdrag. Däremot är det ett uppdrag som ibland upplevs som otydligt vad det innefattar eller utförs på olika sätt runt om i Skåne. För att kunna erbjuda en likvärdig vård i hela regionen kommer vi nu inleda ett arbete för att tydliggöra närsjukvårdsuppdraget. Inte minst också hur det kan stärkas i linje med den omställning som genomförs i sjukvården med fokus på en närmare vård och de satsningar som sker på primärvården.

Centerpartiet kan lova att vi inte kommer att förändra vår ståndpunkt kring de skånska sjukhusen utifrån arbetet för den nära vården. Använder vi våra tio skånska sjukhus på rätt sätt kan vi uppnå en förbättrad sjukhusvård för de skånska patienterna, men också möjligheter för personalen att bli än mer stolt över sin verksamhet – för en nära vård som ger livskraft i hela regionen.

Birte Sandberg (C)

Ordförande i primärvårdsnämnden samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Patrik Holmberg (C)

Ordförande för Sjukhusstyrelse Kristianstad samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Warda Fatih (C)

Ordförande för Sjukhusstyrelse Landskrona samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.