Allmänintresse kommer före enskilda markägares önskemål

Debatt • Publicerad 24 juni 2014
Hässleholm lider inte brist på mark för bostäder, dessutom finns en politisk viljeinriktning att vi bygger närmare centrum och stationen, genom förtätning, skriver debattskribenterna.
Hässleholm lider inte brist på mark för bostäder, dessutom finns en politisk viljeinriktning att vi bygger närmare centrum och stationen, genom förtätning, skriver debattskribenterna.Foto: Foto: Peter Åklundh

Hur nära reningsverket ska vi tillåta nybyggnation och förtätning? Denna fråga har diskuterats under senare år. Det finns i dag önskemål om att få bygga flera våningshus i ett område söder om Garnisonsvägen, 700 meter från reningsverket. Dessa byggplaner har stött på hårt motstånd från Länsstyrelsen, Hässleholm Vatten, Miljönämnden liksom från allmänheten. Staten rekommenderar ett skyddsavstånd på minst 1 000 meter mellan nya bostadsområden och reningsverk av den storlek vi har i Hässleholm.

Att flytta på reningsverket eller att bygga in det ser vi, i Folkpartiet, inte som seriösa alternativ. I båda fallen skulle det röra sig om mycket höga kostnader. Vid en inbyggnad skulle man därtill tappa handlingsfriheten att kunna anpassa sig till nya krav och reningsmetoder. Hässleholms Vatten har låtit en konsultfirma göra en utredning i frågan gällande reningsverket. Det är den välrenommerade byrån Ramboll som nu presenterat sitt arbete.

Av det omfattande underlaget framgår tydligt att konsultfirman rekommenderar kommunen att inte tillåta ny bebyggelse närmare än 1 000 meter. Skälet är främst risken för luktproblem. Befintlig bebyggelse i området ska självklart vara kvar förutsatt att fastigheterna ligger minst 300 meter från reningsverket. Ligger hus inom 300 meter föreslår konsultfirman en successiv inlösen för att kunna riva sådana hus. Skälet här är även risken för smittspridning.

Inte heller ”Ramboll” rekommenderar en inbyggnad av reningsverket eftersom det låser upp kommunen inför framtiden.

Enligt beslut i byggnadsnämnden ska skyddszonerna runt reningsverket fastställas i en detaljplan under 2014. Det är då viktigt att säkerställa reningsverkets fortsatta drift och verksamhet på platsen.

Detta allmänintresse måste sättas före enskilda markägares önskemål att bygga i området. Nu finns inte bara statens och länsstyrelsens rekommendationer utan ett detaljerat och genomarbetat underlag, vilket snabbt kan omsättas i en detaljplan för reningsverket vilket behövs för att de rekommenderade skyddszonerna ska bli juridiskt bindande.

Hässleholm lider inte brist på mark för bostäder, dessutom finns en politisk viljeinriktning att vi bygger närmare centrum och stationen, genom förtätning.

Låt därför Hassellunden och Sjörröd förbli villaområden och styr nybyggnation av höghus och större flerfamiljshus till centrumnära områden.

Josefine Gustafsson
Folkpartiet liberalerna, Hässleholms kommun
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.