Annons

Anledning att reda ut skillnaden mellan klimat och väder

Svar på inlägg ”Flera tveksamheter kring 1100-talsvädret – bör tas med försiktighet”.
Begrepp • Publicerad 6 juli 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Väder – hur det är utomhus vid en given tidpunkt.
Väder – hur det är utomhus vid en given tidpunkt.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bäste Gert Jönsson, ni uppger er vara gammal släkt- och hembygdsforskare. Huruvida era efterforskningar avser er hembygd eller är av mer omfattande slag är för undertecknad okänt. Hursomhelst gällde frågan det föränderliga vädret presenterat av undertecknad med en satirisk underton vilken helt tycks ha undgått vår släkt- och hembygdsforskare.

Nå, det tycks finnas anledning att närmare utreda begreppet väder:

Annons

Vädret definierar hur det är utomhus på en viss plats vid en given tidpunkt. Något som bestämmer vad det är för väder är exempelvis hur mycket sol som skiner på platsen, eller hur mycket det blåser. Andra viktiga komponenter som avgör vädret är temperatur, tryck och nederbörd. Väderprognoser visar hur vädret kommer att bli, men säger ingenting om klimatet.

”Med tanke på vad Jönsson än kan tänkas tro, med hans inlägg i åtanke och den debatt som rasar synes ett klarläggande av begreppen väder och klimat vara av största vikt.”

Inte oväntat tar vår släkt- och hembygdsforskare också upp klimatet, varför det finns anledning att mycket kort reda ut också detta begrepp:

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

Jönsson påminns om forskningen som visar att senaste istiden inleddes för cirka 115 000 år sedan och de sista isresterna försvann från norra Sverige för nästan 10 000 år sedan.

Till sist säger Jönsson: ”Nu trodde jag att alla människor idag visste skillnaden mellan väder och klimat”.

Med tanke på vad Jönsson än kan tänkas tro, med hans inlägg i åtanke och den debatt som rasar synes ett klarläggande av begreppen väder och klimat vara av största vikt.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Annons
Annons
Annons
Annons