Annons

Använd logiken: Jämför inte Kristianstad med Lod

Kommentar till Sofia Nerbrands ledare den 18 maj om att konflikten i Mellanöstern inte har någon plats här i Kristianstad.
Replik • Publicerad 7 juni 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Två palestinska kvinnor passerar resterna av bilar som satts i brand i staden Lod i Israel.
Två palestinska kvinnor passerar resterna av bilar som satts i brand i staden Lod i Israel.Foto: David Goldman

I ledaren 18 maj försöker Sofia Nerbrand dra paralleller mellan Kristianstad och staden Lod i Israel och antyder dessutom att de palestinier som i fredliga bilkaravaner demonstrerat mot Israels övervåld skulle utgöra ett direkt hot mot judar boende i Sverige. Vore de det skulle det självklart vara polisens sak att ingripa.

Att en palestinier dödades av en israelisk mobb i Lod förtiger Nerbrand och nämner endast den därpå följande attacken mot en synagoga. Religiösa byggnader i all ära men människoliv är minst lika värdefulla. Lyssna till Konflikt i SR P1 lördag 22 maj - en seriös och balanserad skildring av det som hänt och dess orsaker.

Annons

Nerbrand namnger mig i artikeln, att jag är oroad för släkten i det häftigt bombattackerade Gaza, men ser det som en ”realitet” att människor där dödas på grund av trångboddheten. Inte på grund av oproportionerligt våld från ockupationsmakten Israel, vars ansvar det ändå är, enligt folkrätten, att skydda den ockuperade befolkningen. Nu kommer ICC, Internationella brottmålsdomstolen, att syna även dessa misstänkta krigsbrott. Processen angående brotten från förra Gazakriget har inletts, vilket är bra.

”Betyder världssamfundets regler ingenting för en ledarskribent i Kristianstadsbladet? Eller är hon helt enkelt okunnig om dem?”

Särskilt inkonsekvent blir det när Nerbrand kräver av ”moderata palestinier” i Sverige att de kraftfullt ska ta avstånd från det folkvalda styret i Gaza samtidigt som hon slår fast motsatsen för den andra folkgruppen: ” Svenska judar ska inte heller avkrävas något ansvar för, eller ens uppfattning om, den israeliska regeringens politik”. Var finns logiken?

Nerbrand borde informera sig bättre om förhållandena i Israel och i det av Israel ockuperade Palestina: Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza, som dessutom är under blockad.

Enligt folkrätten får en ockupation endast vara kortvarig – denna har pågått sen 1967 och är sålunda i strid med folkrätten. Grundproblemet är ockupationen, som omöjliggör ett väl fungerande styre i de söndersplittrade delar som återstår åt staten Palestina, sedan Israel illegalt förflyttat egen befolkning till expanderande bosättningar på ockuperad mark, i strid med FN-resolutioner och Genèvekonventionen 4:49.

Betyder världssamfundets regler ingenting för en ledarskribent i Kristianstadsbladet? Eller är hon helt enkelt okunnig om dem?

”Invånarna i Gaza är värda något mycket bättre”, skriver Nerbrand. Ja, sannerligen! De är värda ett liv utan förtryck, ockupation, kolonialisering, och etnisk rensning. Palestinierna har rätt att bli erkända och leva som resterande människor i världen.

Shrouq Alarini

Sofia Nerbrand, ledarskribent.
Sofia Nerbrand, ledarskribent.Foto: Karl Melander

Sofia Nerbrand svarar direkt:

Hamas, som styr Gazaremsan, är en terrororganisation som varken värnar civilbefolkningens välstånd, frihet eller säkerhet. Genom att placera sig mitt bland vanliga människor utsätter de dem för fara när de skjuter skarpladdade raketer mot invånare i Israel. Att inte fler israeler miste livet beror enkom på deras effektiva luftvärn.

Denna gång var det också Hamas som började de våldsamma striderna. Organisationen vill utplåna Israel och uppmanar till mord på judar. Därav min uppmaning att ta avstånd från Hamas.

”Denna gång var det också Hamas som började de våldsamma striderna. Organisationen vill utplåna Israel och uppmanar till mord på judar.”
Annons

I min ledarartikel kritiserade jag även våldet på gatan i Lod – från båda sidor. Palestinier och judar måste kunna leva sida vid sida, både som medborgare i Israel, och i en framtid då man förhoppningsvis har funnit en tvåstatslösning. Palestina borde bli helt självständigt, men det kräver demokratisering. En början vore att genomföra de val som har uteblivit i nära 15 år på såväl Västbanken som i Gaza. Så att kalla Hamas för folkvalda är knappast korrekt.

Nu har åtta partier, varav ett sekulärt liberalt, ett religiöst högernationalistiskt och ett palestinskt islamistiskt kommit överens om att bilda regering tillsammans i Israel. Att ett arabiskt parti tar plats i en regeringskoalition är helt nytt i israelisk politik.

Annons
Annons
Annons
Annons