Annons

Applådernas bittra eftersmak

Pandemin kan för många av oss kännas som ett delvis avslutat kapitel med rutiner som återvänder till ett, om än kanske något annorlunda, normalläge.
Vård • Publicerad 11 mars 2023 • Uppdaterad 13 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Personalen på sjukhuset förtjänar mer än applåder efter pandemin.
Personalen på sjukhuset förtjänar mer än applåder efter pandemin.Foto: Sofia Åström

Men för vården, och dess redan hårt prövade personal, så var det först härom veckan de inte längre behövde testa sig vid symptom. Vägen till normalläge med korta väntetider kommer för Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, ta flera månader till.

Frågan som återstår är vad det nya normala blir för CSK och de mer än 2 000 medarbetarna? Budgeten som styret (M, L och KD) tillsammans med samarbetspartnern SD presenterat är ett hån mot personalen och i förlängningen mot medborgarna.

Annons

Prognosen för 2023 är att det saknas 325 miljoner. Styret har slagit sig för bröstet med att de tagit bort kravet om effektivisering men det är bara en omskrivning av verkligheten. Det bidrag CSK får för ökade kostnader om 34,4 miljoner täcker inte ens kostnadsökningen för tjänster/fastigheter som man betalar till regionens andra verksamheter. Och då har man inte ens tagit höjd för en äldre befolkning, mer avancerad sjukvård och framförallt inte för personalens löneökning.

Styrets svar på frågan om hur detta ska lösa sig skickar man över till sjukhuschefen som ska presentera åtgärder. Socialdemokraterna gick ut i tidningen och sa att underskottet motsvarade 645 undersköterskor eller 540 sjuksköterskor på heltid och sjukhuschefen har redan sagt att han inte vill skära ner på personalen utan hitta sätt att effektivisera verksamheten.

”Personalen kan inte springa fortare, inte utan att äventyra sin egen och i förlängningen patienternas hälsa.”

De problem CSK står inför löses dock inte enbart av ständiga effektiviseringar eller nedskärningar. Det är redan idag svårt att rekrytera personal till sjukhuset eftersom lönen är för dålig om man jämför med den privata sektorn och arbetstiderna är för dåliga/svårare att påverka om man jämför med att jobba inom primärvården eller inom kommunen.

I valrörelsen instämde alla partierna unisont i att vi måste värna personalen och jobba mer aktivt med en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är viktigt för att personal ska vilja söka sig till, och stanna kvar, på CSK. Att styret och SD då inte ens ger pengar som motsvarar personalens löneökningar är ett hån. Personalen på sjukhuset förtjänar mer än applåder efter pandemin. De förtjänar en bra lön, rimliga arbetsvillkor och politiker som jobbar för, inte emot, dem. Personalen kan inte springa fortare, inte utan att äventyra sin egen och i förlängningen patienternas hälsa. Och då har vi inte ens kommenterat att satsningen på logopedi verkar utebli vilket innebär att barn som till exempel Loke, som vi kunnat läsa om i Kristianstadsbladet, får vänta i nästan två år innan han får den vård han har rätt till.

I Miljöpartiets budgetförslag fanns pengar till personalens löner och övriga uppräkningar som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, bedömer är rimliga. Det är en bättre början på vägen tillbaka till det nya normala.

Helena Winter (MP), ersättare i sjukhusstyrelsen för CSK

Annons
Annons
Annons
Annons