Är det med upprivna beslut som Hässleholm ska styras?

De styrande talar om tillit!
Politik • Publicerad 5 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Katarina Olsson, Vänsterpartiet Hässleholm.
Katarina Olsson, Vänsterpartiet Hässleholm.Foto: Privat/Daniel Larsson

Förra måndagen på kommunfullmäktige klubbades tre punkter igenom enligt kommunstyrelsens (SD, M och KD:s) förslag!

  • Återkalla beslut om laddstolpar till elbilarna inom omsorgen/hemtjänsten.
  • Återkalla beslut om kylaggregat/kylrum på våra särskilda boende.
  • Riva upp beslut om gratis broddar till personer över 65 år.

Det är en farlig utveckling när man börjar riva upp beslut efter beslut som tagits i fullmäktige tidigare. Hur ska vi kunna vara säkra på att det som lovas till våra medborgare inte bara rivs upp igen?!

”Vi har inte förståelse för att man sparar in på våra äldre/funktionsvarierade eftersom det är en del i kärnverksamheten.”
Magnus Åkeborn, Vänsterpartiet Hässleholm.
Magnus Åkeborn, Vänsterpartiet Hässleholm.Foto: Mikael Persson

Att det är tuffa tider ekonomiskt har vi förståelse för, men vi har inte förståelse för att man sparar in på våra äldre/funktionsvarierade eftersom det är en del i kärnverksamheten.

Så vi i Vänsterpartiet röstade nej!

Tyvärr räckte det inte hela vägen och nu får vi hoppas att det inte blir en allt för varm sommar istället.

Utöver dessa ärenden får vi besked av SD ordförande i Tekniska nämnden att man ska fixa till den vägg på Sösdala simhall som behövs inför den av fullmäktige beslutade renoveringen. Detta visar sig vara osant då de styrande redan tidigare bestämt att simhallen ska rivas.

Är det så här Hässleholm ska styras?

Katarina Olsson

Magnus Åkeborn

Vänsterpartiet Hässleholm