Arkinsons lag uti ”Grönköping”

Kommunal cirkus Artikeln publicerades
Dåliga avlopp, en absurd historia från Osby.
Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT
Dåliga avlopp, en absurd historia från Osby.

I pressen kunde vi nyligen läsa om ett antal ”dåliga avlopp” i Osby kommun. Jag har tidigare benämnt denna kommun Gönköping, ett epitet man väl lever upp till årets första dagar, skriver Olle Nilsson, Osby.

Kommunen har nu i sin jakt på samhällsfarliga miljöbovar hittat ytterligare ett antal kommuninvånare och skattebetalare med, enligt fastställd norm, undermåliga avlopp. För att råda bot härpå och samtidigt få in så många hundra tusen kronor som möjligt till den ”tunna” kommunkassan har man tidigt tillgripit den kraftiga piskan och beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten förenat med hot om mycket kraftiga vitesbelopp, därest krävda åtgärder inte genomföres inom stipulerad tid. Det är ju bara att hoppas att det är rätt och behörig nämnd som fattat beslutet den här gången.

Eftersom han inte sökt särskilt kommunalt tillstånd för att få åtgärda den av kommunen tidigare utdömda avloppsanläggningen ska han betala en särskild miljösanktionsavgift om 5 000 kronor.

Samtidigt med ovanstående har, enligt samma uppgifter, en annan fastighetsägare drabbats av så kallade miljösanktionsavgift, eftersom han ”olovandes” har åtgärdat och installerat en ny avlopps-anläggning, i enlighet med ett tidigare kommunalt förbud att använda den gamla anläggningen. Han har sålunda ”snällt” följt kommunens önskemål. Men här kommer uppenbarligen Parkinsons lag in i bilden, också samordnad med viss kommunal lagstiftning.

Eftersom han inte sökt särskilt kommunalt tillstånd för att få åtgärda den av kommunen tidigare utdömda avloppsanläggningen ska han betala en särskild miljösanktionsavgift om 5 000 kronor, enligt beslut av samma miljö-och byggenhet, som tidigare dömt ut det förutvarande avloppet. Det är här fråga om flera beslut för i princip samma åtgärd, det vill säga allt i enlighet med tidigare omnämnd Parkinson lag, som klargör för hur man kan få sju personer att utföra arbete egentligen anpassat för en. En viss punkt två i samma lag säger också: ”Tjänstemän skaffar arbete åt varandra”.

Att på detta sätt sanktionera en av kommunen tidigare krävd åtgärd ter sig fullkomligt oförståeligt för alla.

Att på detta sätt sanktionera en av kommunen tidigare krävd åtgärd ter sig fullkomligt oförståeligt för alla, utom möjligen för berörda kommunala politiker och tjänstepersoner (jämställdhetsbenämning) En gammal sanning säger: ”Vi har de politiker och tjänstepersoner som vi förtjänar”. F-n tro`t.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.