unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Återskapa viktiga våtmarker

Miljöpartiet de gröna i Hässleholm driver en politik där vi arbetar för bevarande av den biologiska mångfalden, hållbar vattenhantering och medborgarnas tillgång till friluftsliv. Mer än 60 procent av djurbeståndet i världen har försvunnit sedan 70-talet och intresset för friluftslivet har ökat markant på senaste tiden, bland annat under pågående pandemi.
Området består av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om Tormestorpsån.
Området består av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om Tormestorpsån.
Foto: Mikael Persson

Enligt utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån” som behandlades i kommunstyrelsen den 2 september 2020 finns det goda förutsättningar för att återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive åtgärdsförslag.

Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald.

Utredningsområdet består av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk.

Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Hässleholm om att beslutar om ett tillägg i HIBABs ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation med grund i utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hodalaån.”

Då alla förutsättningar finns på plats, är det hög tid att agera och skapa dessa viktiga miljöer och alla deras nyttor.

Dolores Öhman (MP), Hässleholm

Arberesha Sabani (MP), Hässleholm