Att förlita sig på vallarna räcker inte

Miljö
i februari 202 stod stora delar av Tivoliparken under vatten.
Foto: Lars Ottosson
i februari 202 stod stora delar av Tivoliparken under vatten.

Långsiktig planering saknas i nya Översiktsplanen för att skydda samhällsviktiga funktioner i Kristianstad från översvämning. Fortfarande förlitar man sig enbart på vallbyggen. Klimatförändringarna med successivt högre vattenflöden och vattenstånd kräver att man börjar planera för en flytt av Centrala reningsverket, Räddningstjänsten, Centralsjukhuset med mera, skriver Sven-Erik Magnusson, biosfärområdets förre chef.

Översiktsplanen skall vägleda användningen av mark- och vattenområden och hur de ska utvecklas. Nu är den ute för synpunkter, vilket aktualiserar hanteringen av översvämningshotet. Staden har en mycket speciell riskbild. Utan vallar och pumpar skulle stora delar kunna översvämmas.

I Översiktsplanen för Staden Kristianstad står följande:

· Inom det invallade området finns.. samhällsviktiga funktioner som regionsjukhus, avloppsreningsverk, räddningstjänst och E22.

· Vid extrema högvatten... Vattendjupen kan bli betydande, särskilt inom delar av den gamla Nosabyviken där det kan uppgå till mer än ett våningsplan.

· Om en översvämning faktiskt inträffar.....Möjligheten att återvända till sin bostad och sina ägodelar kan vara oviss.

Karl-Erik Svensson projektledare på Kristianstad kommun är ansvarig för vallarna.
Foto: Bosse Nilsson
Karl-Erik Svensson projektledare på Kristianstad kommun är ansvarig för vallarna.

Enbart vallbyggen är inte en långsiktig strategi.

Trots att kommunen säger sig ta hänsyn till klimatförändringar och beskriver risken för vallgenombrott med mera förlitar man sig enbart på fortsatta vallbyggen. Inget nämns, inte ens i sammanfattningen för Planvisionen för 2050, om att man måste börja planera för att flytta samhällsviktiga funktioner från riskområde för översvämning.

Ett uttalande i Kristianstadsbladet 2015.07.11, av kommunens dammsäkerhetsansvarige, kan tolkas som att det räcker att säkra vallarna. ”Det är oerhört stora konsekvenser om vi får ett riktigt vallbrott. Så det ser jag som ett icke-scenario. Det får inte hända.”

Resultatet av detta synsätt blir att kommunen, utöver vallsäkerheten, saknar en långsiktig strategi för att hantera framtida översvämningar.

Två exempel där långsiktig planering verkar saknas.

· Centrala reningsverket (CRV) byggs ut för mer än en halv miljard kronor på mark under havsytenivån. En översvämning påverkar stora delar av kommunens hushåll och flera stora industrier. När bygget skulle godkännas skickade jag (2017.10.07) en förfrågan till Länsstyrelsen hur man såg på riskerna vid ett vallgenombrott. Länsstyrelsen godkände utbyggnaden, men det intressanta var att skrivelsen till Länsstyrelsen användes som underlag för en motion (KF-ärende nr 21, 2018.03.13) av ett oppositionsråd, som nu är kommunstyrelsens ordförande.

· Ett annat exempel är hur planering saknas i Översiktsplanen för att på sikt behöva flytta Centralsjukhuset på grund av översvämningsrisk.

Följande fråga ställdes till Region Skåne:

· Har Kristianstads kommun i anslutning till sitt pågående Översiktsplanearbete tagit kontakt med Region Skåne för en diskussion om att reservera mark för en framtida flytt av CSK?

Säkerhetsansvarig på Region Skåne svarar:

– Inte så vitt jag känner till.

Centralsjukhuset Kristianstad ligger innanför vallarna.
Centralsjukhuset Kristianstad ligger innanför vallarna.

Goda exempel finns

· I Lidköpings kommun behöver man bygga ut sitt stadsnära avloppsreningsverk bland annat för att det hotas av översvämning. Efter en genomgripande projektering kommer ett nytt reningsverk att byggas på säkert ställe.

· Statens Geotekniska Institut, SMHI med flera bedriver ett forskningsprojekt CAMEL (Climate Adaptation by Managed Realignment). Det handlar om planerad reträtt och en klimatanpassning. Lösningar som vallar, pumpar, barriärer kan vara bra ibland men ger också andra konsekvenser som begränsad hållbarhet över tid, stora underhållskostnader och falsk trygghet.

· På Englands östkust ligger staden Kingston-Upon-Hull, cirka fyra mil från Nordsjön. Staden ligger lågt och dräneras ständigt via pumpar. I strategin ”Hull Retreats” beskrivs en radikal planpolicy. Stora delar av staden flyttas till säkrare placering öster- och västerut. Den gamla stadsdelen, med speciella värden, skyddas och ligger som på en ö med broförbindelser till de flyttade områdena.

· Samhället Grantham, Queensland (Australien) översvämmades den 10 januari 2011 och 12 personer omkom. I mars 2011 beslöt man avsätta mark för att flytta Grantham till en säkrare plats. Hela flyttprocessen dokumenterades och analyserades, samt publicerades. (Journal of the American Planning Association, 2014) En av slutsatserna var att politiskt ledarskap på lokal nivå var en nyckelfaktor för verkställighet av flytten.

Bättre sent än försent

Börja arbeta för en planerad reträtt för samhällsviktiga funktioner i den nya Översiktsplanen för Staden Kristianstad. Klimatförändringarna tvingar fram detta långsiktiga arbete samtidigt som arbetet med skyddsvallarna fortsätter. Kristianstad kan bli ett bra nationellt exempel på planerad reträtt, på liknande sätt som vallbyggena och vattenflödesprognoserna uppmärksammats.

Ett tillfälle för politiskt ledarskap finns inom räckhåll.

Bättre sent än försent.

Sven -Erik Magnusson från Kristianstads vattenrike.
Foto: Bosse Nilsson
Sven -Erik Magnusson från Kristianstads vattenrike.

Sven-Erik Magnusson

Kristianstad

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.