Annons

Att slösa pengar i skolan är tydligen inget problem

I Kristianstadsbladet 25/2 kan vi läsa om Kristianstads skolors byte av Google Workspace till Microsoft 365. Förvaltningschef Leyman Nilsson försäkrar att ”Det som lärarna tycker är bra med Google Classroom finns även i det nya systemet och det material som används kan flyttas över”.
Utbildningsverktyg • Publicerad 6 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att byta till M365 kommer inte leda till högre måluppfyllelse. Det är undervisningen, oavsett plattform, som leder till det.
Att byta till M365 kommer inte leda till högre måluppfyllelse. Det är undervisningen, oavsett plattform, som leder till det.Foto: Alexander Olivera/TT

Tyvärr fungerar det inte så. Att migrera en hel kommuns arbete i Google Classroom till M365 kommer innebära att allt lärarna har i Classroom utom dokument kommer gå förlorat. Det är i många fall flera års arbete där lärarna har byggt upp strukturer och lagt upp presentationer, kurser och planeringar som nu kommer försvinna om inte varje enskild lärare väljer att ta hand om sitt material. Självklart går det att bygga upp igen i Teams for Education, men till vilket pris?

Personal oroar sig för ökade kostnader. I Ateas rapport, som bland annat ligger till grund för utredningen förvaltningen grundar sitt beslut på, kan man läsa att de rekommenderar ett byte från Chromebooks till Windows 11-datorer och att ett byte till M365 totalt skulle uppskattas till 35 632 000 kronor! Att behålla Google skulle kosta 16 377 000.

Annons

Då har man inte ens räknat med vad det skulle kosta att utbilda alla elever.

”92 procent av de lärare som svarat på Ateas enkät menar att de digitala verktygen de idag har i skolarbetet fungerar bra eller mycket bra. 82 procent av eleverna tycker samma sak.”

I förvaltningens egna rapport tar man inte hänsyn till alla miljoner Atea beräknar att utbildning i nytt system skulle kosta. Man tar heller inte hänsyn till att en ny upphandling och utbildning av ett nytt verktyg för nationella prov måste göras. Trelson Assessment måste bytas ut om man väljer M365. Man tar upp 300 000 i kostnad för nytt verktyg, men ingenting om vad implementering skulle kosta. Så att bytet inte skulle kosta så mycket är faktiskt inte sant.

Leyman Nilsson menar vidare att ”Om en lärare slutar har vi i dag ingen kontroll över det arbete de har i Google Classroom”. Svaret på den frågan är att jo, det har man om man har rutiner för det och samma rutiner kommer krävas för Teams for Education.

Förvaltningschefen säger att ”det ska bidra till ökad likvärdighet som i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse”. Att byta till M365 kommer inte leda till högre måluppfyllelse. Det är undervisningen, oavsett plattform, som leder till det. Om lärarna ska lägga tid på att lära om till ett nytt system tas tid från planering av undervisning, vilket tvärtom skulle kunna leda till en motsatt effekt.

Atea skriver att ”Ett byte i hela skolverksamheten ifrån Google till M365 Education skulle ha en stor påverkan på verksamheten. Alla pedagoger och elever behöver ”lära om” vilket tar tid ifrån det pedagogiska arbetet.” 92 procent av de lärare som svarat på Ateas enkät menar att de digitala verktygen de idag har i skolarbetet fungerar bra eller mycket bra. 82 procent av eleverna tycker samma sak.

Så var ligger egentligen incitamentet för förvaltningsledningen att byta något som fungerar väl, är uppskattat och dessutom till något som är många miljoner dyrare?

Fundersam lärare som värnar utbildning och skattepengar

Annons
Annons
Annons
Annons