Att vara en av de sämsta är ingen merit, Åberg

Ska återigen personer inom LSS som är på daglig verksamhet i Östra Göinge kommun missa en förhöjd habiliteringsersättning?
Tillbakaskickade pengar • Publicerad 12 april 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Habiliteringsersättningen är viktig.
Habiliteringsersättningen är viktig.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Från 2018 har Socialstyrelsen fått 350 miljoner kronor årligen att fördela bland landets samtliga kommuner. I Socialstyrelsen anvisningar står bland annat att läsa:

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

De flesta av landets kommuner har rekvirerat hela det avsedda beloppet, men inte Östra Göinge kommun. Varför?

Att vara bland landets sämsta när det gäller att rekvirera pengar avsedda för habiliteringsersättning är ingen merit för Östra Göinge kommun.

Att läsa Patric Åbergs uttalande om skattefritt rakt ner i fickan….är skrämmande, då är kunskapen om habiliteringsersättningen begränsad.

Fakta

Så här sökte Östra Göinge kommun:

Så här sökte Östra Göinge kommun:

År Fördelningsnyckel Rekvirerade Avstod

2019 541 622 kronor 98 018 kronor 443 604 kronor

2020 564 621 kronor 96 933 kronor 467 688 kronor

Östra Göinge kommun har alltså avstått att söka 911 292 kr avsedda för habiliteringsersättning till personer som deltager på daglig verksamhet enligt LSS.

”Att läsa Patric Åbergs uttalande om skattefritt rakt ner i fickan….är skrämmande, då är kunskapen om habiliteringsersättningen begränsad.”

Lägger vi till att Östra Göinge kommun fick utbetalat 1 621 142 kronor 2018, men valde att betala tillbaka 1 531 074 kronor blir summan av ej utbetald habiliteringsersättning ännu större.

Så här mycket kan Östra Göinge kommun söka i år:

584 963 kronor men vad kommer man att söka?

Nämnas kan att dessa pengar inte belastar den kommunala budgeten utan är ett statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar. Varför då inte söka?

När det gäller utbetalning av habiliteringsersättning till de som inte deltagit i daglig verksamhet på grund av covid-19 står följande att läsa i villkoren för habiliteringsersättning:

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av covid-19 fortsätter även under 2021

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs.

För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget får användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av smittorisk.

Ansvariga i Östra Göinge kommun med Patrik Åberg (M) i spetsen gör inte personer som bor i er kommun och har rätt till habiliteringsersättning ledsna och besvikna. Gör som i grannkommunerna REKVIRERA och BETALA UT.. Det ska inte vara någon skillnad om man bor i den ena eller andra kommunen.

Läs också FUB:s ”Fångad i Fattigdom” (www.fub.se) så förstår ni varför habiliteringsersättningen är viktig.

Jan-Åke Wendel, ordförande FUB Skåne